Swiss Re: Pandemie pools kunnen essentieel zijn tegen mogelijke volgende pandemie, maar bieden mogelijk beperkte voordelen voor grote bedrijven

Door de overheid gesteunde pandemie-verzekeringsoplossingen kunnen essentieel zijn om bedrijven te beschermen tegen een  volgende ziekte-uitbraak, maar deskundigen waarschuwen dat het jaren kan duren om dit te creëren en dat dit mogelijk slechts beperkt voordeel oplevert voor grote bedrijven. Omdat verzekeraars grotendeels niet in staat zijn pandemieën te dekken, overwegen veel landen publiek-private partnerschappen (PPP) om bedrijven te helpen het hoofd te bieden aan toekomstige uitbraken.

Volgens Swiss Re zijn partijen over de hele wereld momenteel in gesprek over minstens een 15-tal  PPP pandemie-oplossingen, waaronder voorstellen in de VS, Canada en Australië. Binnen Europa overwegen het VK, Italië, Spanje, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk de opzet van een pandemie-pool,  terwijl de EU onlangs een werkgroep heeft opgericht om de haalbaarheid van een pan-Europese pool te onderzoeken. “Pandemie PPP-oplossingen zijn haal- en uitvoerbaar, maar het zal waarschijnlijk tijd kosten om ze op te zetten en bovendien bieden ze slechts beperkte vormen van schadeloosstelling voor grote bedrijven”, aldus Ivo Menzinger, Head EMEA voor de publieke sector-oplossingen  bij Swiss Re.

Frankrijk streeft ernaar om zijn pandemie PPP-oplossing tegen januari 2021 operationeel te hebben, maar het politieke en wetgevingsproces zal in de meeste landen waarschijnlijk een jaar of wat langer duren. Maar er is volgens Menzinger nooit een beter moment geweest voor een pandemie -pool. “Ik ben ervan overtuigd dat ze haalbaar zijn. Ze zijn de enige haalbare oplossing om systeemrisico’s aan te pakken. Het is echter te vroeg om te speculeren over de waarschijnlijke slagingskans.  De enorme omvang van het pandemierisico is een van de grootste uitdagingen en onderscheidt zich van bestaande pools voor terrorisme en natuurrampen.”

Het IMF schatte dat het cumulatieve schade aan het mondiale bbp in 2020 en 2021 als gevolg van de pandemische crisis ongeveer $ 9 biljoen zou kunnen bedragen. Dit is veel meer dan het vermogen van de wereldwijde verzekeringssector. Gezien de omvang van de blootstelling, zijn pandemie pools mogelijk niet in staat om bedrijven te vergoeden voor inkomstenderving als gevolg van lockdowns, zei meneer

Menzinger. “In plaats van bedrijven te compenseren voor inkomstenderving, zouden pandemie PPP-oplossingen meer gaan over overlevingsondersteuning of het verstrekken van veerkrachtig kapitaal. De echte kloof [die kan worden verzekerd] zijn de vaste kosten van een bedrijf exclusief lonen. Variabele kosten vallen vaak weg bij een lockdown en de lonen worden in veel landen opgevangen door overheidssteun zoals werktijdverkorting ”, legt hij uit.

Vrijwel alle huidige PPP-pandemieoplossingen die in overweging worden genomen, zijn bedoeld voor toekomstige pandemieën en niet voor Covid-19. In veel gevallen waren de discussies vooral gericht op de bescherming van kleine tot middelgrote ondernemingen (kmo’s), die als kwetsbaarder worden beschouwd.