Swiss Re Institute: Wereldwijde schadeverzekeringspremies zullen tot 2020 meer dan verdubbelen; schadeverzekeringen worden risicovoller en complexer

Schadeverzekeringen worden risicovoller en complexer; kansen door fundamentele verschuiving van motorrijtuigenverzekeringen met lager risico en hoog volume naar schadeverzekeringen die blootstaan aan catastrofes. Property wordt snelst groeiende schadeverzekeringsbranche, met premies die bijna verdrievoudigen van 450 miljard dollar in 2020 tot 1,3 biljoen dollar in 2040, gedreven door effecten van economische ontwikkeling en klimaatverandering. Motorrijtuigen blijft het grootste schadeverzekeringsbedrijf, met premies die naar verwachting bijna zullen verdubbelen tot 1,4 biljoen dollar in 2040. Dat zijn enkele uitkomsten uit de meest recente SIGMA-study van het Swiss Re Institute More risk: the changing nature of P&C insurance opportunities to 2040.

De wereldwijde schadeverzekeringspremies zullen naar verwachting meer dan verdubbelen tot 4,3 biljoen dollar in 2040, tegen 1,8 biljoen dollar in 2020, omdat de samenstelling van de P&C-portefeuille naar verwachting zal verschuiven van motorrijtuigenverzekeringen met een lager risico naar property-  en aansprakelijkheidsverzekeringen met een hoger risico, zo blijkt uit de sigma-studie van het Swiss Re Institute. De verwachting is dat Property-verzekeringen de snelst groeiende branche zal worden  met een toename van 5,3%. De verzekeringspremies voor schadeverzekeringen zullen naar verwachting stijgen van 450 miljard dollar in 2020 tot 1,3 biljoen dollar in 2040. Motorrijtuigenverzekeringen zullen, hoewel hun aandeel krimpt, naar verwachting de grootste van alle schadeverzekeringen blijven, met premies die tegen 2040 naar verwachting bijna zullen zijn verdubbeld.

De economische ontwikkeling zal de belangrijkste motor blijven achter de stijging van de Property-premies, met een bijdrage van 75%, of tot 616 miljard dollar aan nieuwe premies. Klimaatgerelateerde risico’s zullen de komende 20 jaar naar verwachting leiden tot een stijging van de mondiale property-premies met 22%, of tot 183 miljard dollar, omdat met het weer samenhangende rampen waarschijnlijk zowel intenser als frequenter zullen worden.

Jerome Haegeli, Swiss Re’s Group Chief Economist, zegt hierover het volgende: “Het bevorderen van de voorwaarden voor duurzame groei op lange termijn is vooral belangrijk met het oog op de klimaatverandering, die op lange termijn de grootste bedreiging vormt voor de wereldeconomie. Als we een duurzaam verzekeringssysteem willen opbouwen dat de samenleving in staat stelt toekomstige risico’s te beheren en op te vangen, moeten we risico’s en kansen kwantificeerbaar maken. Ons werk is ook van vitaal belang voor beleidsmakers met wie we het doel delen om economische groei verzekerbaar te maken.”

Omdat de sociaal-maatschappelijke inflatie naar verwachting de frequentie van grote vonnissen en schikkingen zal opdrijven, vooral in de VS, zullen de aansprakelijkheidspremies naar verwachting met gemiddeld 4,7% per jaar stijgen tot 583 miljard dollar tot 2040, tegen 214 miljard dollar in 2020. Bijkomende groeimogelijkheden op lange termijn op het vlak van aansprakelijkheid zijn de gevolgen van de klimaatverandering, artificiële intelligentie en sociale en juridische veranderingen.

Motorrijtuigen blijft de grootste branche

Terwijl de meer volatiele schade- en aansprakelijkheidssegmenten aan belang winnen, zal het aandeel van motorrijtuigenverzekeringen, van oudsher een basissegment van de P&C –markt met een lager risico en een hoog volume, krimpen als gevolg van veiligheidsverbeteringen door automatisering en slimme technologie en een daling van het aantal daarmee samenhangende claims. Terwijl het aandeel in de risicopool van P&C naar verwachting zal krimpen van 42% in 2020 tot 32% van de sectorpremies in 2040, zal motorrijtuigenvervoer de grootste activiteit blijven, met premies die naar verwachting bijna zullen verdubbelen tot 1,4 biljoen dollar in 2040, tegen 766 miljard dollar in 2020.

Gianfranco Lot, Head Globals Reinsurance bij Swiss Re, verklaart: “Nu de wereldwijde portefeuille verschuift van autoverzekeringen met een lager risico naar autoverzekeringen met een hoger risico, zullen de P&C-verzekeringsactiviteiten volatieler worden. Tegelijkertijd zal de modellering van risico’s complexer worden, wat zal leiden tot hogere kapitaalvereisten en een grotere vraag naar herverzekering. In deze fundamenteel andere risico-omgeving zullen herverzekeraars een cruciale rol spelen bij het verzekerbaar houden van risico’s.”