Swiss Re Institute Sigma Study: Schadeomzet vorig jaar gegroeid met 2,8%

Wereldwijd hebben verzekeraars voor $ 4,89 biljoen ontvangen aan verzekeringspremies, een toename met bijna 1,5% ten opzichte van 2016 toen een groei met 2,2% werd gerealiseerd. Vooral schadeverzekeraars droegen bij aan de omzettoename: met 2,8% naar $ 2,23 biljoen. De omzet uit levensverzekeringen bleef daarbij achter: met 0,5% naar $ 266 biljoen. Zowel in de leven- als de schadesector kalft de groei af, zo blijkt uit de gisteren (5 juli jl.) verschenen Sigma Study van Swiss Re Institute.

De groei in premie-inkomsten is volledig toe te schrijven aan de opkomende verzekeringsmarkten, de zogeheten emerging markets zoals vooral Azië (m.n. China, India), de Verenigde Arabische Emiraten en midden- en oost Europa. In deze markten steeg de omzet met 10.3% naar $1,07 biljoen, terwijl in de volwassen markten (advanced markets als o.a. VS, Japan, UK, Frankrijk, Duitsland, Italië, Zuid-Korea) zelfs sprake was van een lichte omzetdaling: met 0,6% naar $ 3.82 biljoen.

Ook hieraan is de levenmarkt debet. In de advanced markets daalde de omzet uit levensverzekeringen met 2,7% naar $ 2.06 biljoen, terwijl die in de emerging markets met 13,8% fors toenam naar $ 598 miljard. Daar staat tegenover dat de omzetgroei in de schademarkt groeide, vooral in de opkomende verzekeringsmarkten (+ 6,1%). In de volwassen schadverzekeringsmarkten bleef de groei met 1,9% achter bij het gemiddelde (2.8%). Enkele andere uitkomsten uit het onderzoek zijn dat de schadeomzet in de VS vooral gestegen is door de doorgevoerde verhoging van de autoverzekeringspremies, terwijl de premies in de zakelijke markt onder druk blijven staan.

Positief toekomstbeeld

Mede gezien de aantrekkende economie en de groeiende schadeverzekeringsmarkten in de VS (+ 2,6%) en Zuid-Korea (+ 2,3%) verwacht het Swiss Re Institute de komende jaren een verdere groei van de markt voor schadeverzekeringen. Ook voorspelt het de komende jaren een verbetering van de levenmarkt, met name door de groei in China. Desalniettemin blijft de winstgevendheid in de sector onder druk staat als gevolg van de lage rentestand, de toenemende concurrentie en veranderingen in wet- en regelgeving.