Swiss Re Institute: COVID-19 verhoogt de druk op veerkracht van de wereldeconomie nu de verzekeringskloof worldwide een nieuw hoogtepunt bereikt

COVID-19 zal naar verwachting dit jaar de veerkracht van de wereldeconomie met bijna 20% verminderen ten opzichte van 2019, aangezien stimuleringspakketten de fiscale en monetaire buffers van landen over de hele wereld uitputten,  zo  blijkt uit de jaarlijkse Macroeconomic Resilience Index van het Swiss Re Institute. Van de grote, volwassen economieën wordt de veerkracht in het VK, Japan en de VS misschien het zwaarst aangetast, al zouden ze qua ranking nog steeds hoger moeten scoren dan veel Europese landen.   Zwitserland, Finland en Canada blijven de drie meest veerkrachtige landen ter wereld, wat hun alomvattende economische kracht tegen toekomstige crises weerspiegelt Het wereldwijde ‘verzekeringsgat’  voor sterfte-, gezondheids- en natuurrampenrisico’s wordt nu geraamd op  $ 1,24 biljoen, een nieuw record.

De mondiale economische veerkracht hield in 2019 stand in vergelijking met 2018, maar de wereld ging de COVID-19-crisis in met minder schokabsorberende capaciteit dan vóór de wereldwijde financiële crisis van 2008-09, de laatste grote economische neergang. De Swiss Re Institute Macroeconomic Resilience Index (E-RI)   bedroeg wereldwijd 0,62 in 2019, tegen 0,61 in 2018.

De reacties van regeringen op COVID-19 zullen volgens het Swiss Re Institute naar verwachting dit jaar de wereldwijde economische veerkracht aanzienlijk verminderen. “De wereldindexwaarde daalt tot 0,5 in de initiële schatting voor 2020, die tot doel heeft de impact van de fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen als reactie op COVID-19 op de economische veerkracht te vangen . Hoewel dergelijke stimuleringspakketten de klap voor de wereldeconomie hebben opgevangen, hebben ze de fiscale en monetaire reserves van veel landen verlaagd. Dit heeft ertoe geleid dat hun scores op het gebied van veerkracht zijn gedaald, waaronder een daling van meer dan de helft in sommige economieën, zo toont de E-RI aan.”

Uit het onderzoek blijkt dat de buffers van het monetair beleid grotendeels uitgeput zullen zijn in de meeste geavanceerde economieën, waardoor budgettaire ruimte   de belangrijkste bepalende factorblijft  voor veerkracht. Van de landen in de bovenste helft van de veerkrachtranglijst van 2019 wordt verwacht dat het VK, Japan en de VS hun fiscale buffers het meest zullen zien opraken en hun indexscores het verst zullen dalen. De veerkracht van China zal waarschijnlijk relatief ongewijzigd blijven, vooral omdat het dankzij een snelle reactie zijn economie eerder dan vele andere heeft kunnen heropenen. Daarentegen wordt verwacht dat Zwitserland, Finland en Canada de drie meest veerkrachtige economieën ter wereld zullen blijven.

 “De fiscale en monetaire stimuleringsreactie op COVID-19 was de sleutel tot het opvangen van de economische impact van door de overheid opgelegde lockdowns”, zegt Jerome Jean Haegeli, Group Chief Economist bij Swiss Re. “De realiteit van oorlogstijd-achtige uitgaven is echter dat het veel minder ruimte laat voor toekomstige beleidsmanoeuvres. Bovendien is het belangrijkste economische beleidsrisico dat deze tijdelijke overheidsmaatregelen te uitdagend zijn om tot rust te komen  en permanent te worden, waardoor economieën afhankelijk worden van voortdurende stimulansen. Een focus op het versterken  van de veerkracht door het herstellen van fiscale en monetaire buffers, door middel van structurele hervormingen om de groeivooruitzichten op lange termijn te verbeteren, zal van cruciaal belang zijn. ”

De veerkracht van verzekeringen tegen drie grote risico’s – sterfte, zorgkosten en natuurrampen – is in 2019 verzwakt, zo blijkt uit de indices. De  totale  wereldwijde protection gap voor de drie genoemde risico’s wordt geraamd op  1,24 biljoen dollar. Wereldwijd nam de veerkracht van het sterfterisico het sterkst af, aangedreven door een vergroting van de sterftekloof in de regio Azië-Pacific, waar de  protection gap  van China groter werd als gevolg van de snel groeiende schulden van huishoudens. De gezondheidsweerstand was stabiel ondanks enige verslechtering in opkomende markten. De mondiale kloof op het gebied van zorg  is met meer dan 5% toegenomen tot 588 miljard dollar. De veerkracht van natuurrampen was de laagste van de drie risicogebieden. Het Swiss Re Institute verwacht dat de verschillen in gezondheids- en sterftecijfers groter zullen worden naarmate huishoudens te maken hebben met lagere inkomens, hogere zorgkosten en de financiële gevolgen van het verlies van een kostwinner als gevolg van de pandemie. “

De groeiende mondiale protection gap is een enorme kans voor verzekeraars om hun mandaat als risicoabsorbeerders te vervullen en de maatschappelijke veerkracht te verbeteren”, aldus Haegeli. “In tijden van crisis hebben huishoudens risicobescherming nodig. Verzekeringen zijn een belangrijk instrument om huishoudens te helpen hun financiële kwetsbaarheid in ontwrichtende omgevingen te verminderen.”

Vorig jaar lanceerde het Swiss Re Institute zijn Macroeconomic Resilience Index, die landen rangschikt op basis van een breed spectrum van variabelen om een ​​veel meer holistische beoordeling van de economische gezondheid te bieden dan alleen het bruto binnenlands product. Swiss Re Institute heeft ook Insurance Resilience Indices ontwikkeld om te beoordelen hoe verzekeringen individuen, huishoudens en organisaties helpen om schokscenario’s te weerstaan ​​op drie belangrijke gebieden: natuurrampen, sterfte en gezondheidszorg. Door veerkracht te ‘indexeren’ en te meten hoe voorbereid de samenleving is op toenemende risico’s, kunnen beleidsmakers de blootstelling aan uitdagingen verkleinen,  zoals een vertragende economie, stijgende staatsschuld, klimaatverandering en druk op natuurlijke hulpbronnen  

Deze tabel toont scores en ranglijsten van de Swiss Re Institute Macroeconomic Resilience Index

]