SUREbusiness brengt met Markel aantal buitenlandse aanbieders voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering op zes

SUREbusiness, serviceprovider voor de zakelijke verzekeringsmarkt, heeft met Markel het aantal buitenlandse verzekeraars dat beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen aanbiedt gebracht op zes. Behalve Markel zijn dat, Hiscox, AIG, CNA Hardy, Liberty en Starstone. Levent Türkmen: “Wij zijn hierdoor op dit moment in staat om voor meer dan 150 verschillende beroepen dekking voor de beroepsaansprakelijkheids-verzekering aan te bieden. Wij kennen geen serviceproviders die een dergelijk breed assortiment op dit moment aan hun businesspartners kunnen bieden.”

Aanleiding voor SUREbusiness om het intermediair toegang te bieden tot zes buitenlandse risicodragers is het feit dat de overgebleven Nederlandse verzekeraars op dit moment de dekkingsmogelijkheden beperken  van de door hen gevoerde beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. “Bij Nederlandse verzekeraars is een duidelijke ontwikkeling te zien dat men het beleid voert om niches af te bouwen en voor de overblijvende gebieden de dekkingsvoorwaarden zo veel als mogelijk te standaardiseren”, constateert Levent Türkmen. “Zoals wij eerder tijdens ons congres in oktober hebben aangekondigd, heeft SUREbusiness besloten om, gelet op de terugtrekkende beweging die Nederlandse verzekeraars maken, de samenwerking met buitenlandse risicodragers te intensiveren.”

SUREbusiness biedt inmiddels  voor meer dan 150 verschillende beroepen dekkingen aan voor beroepsaansprakelijkheid. “Wij kennen geen serviceproviders die een dergelijk breed assortiment op dit moment aan hun business partners kunnen bieden”, aldus Türkmen.

Trend naar standaardisatie

“Bij Nederlandse verzekeraars is een duidelijke ontwikkeling te zien dat men het beleid voert om niches af te bouwen en voor de overblijvende gebieden de dekkingsvoorwaarden zo veel als mogelijk te standaardiseren”, vervolgt  Levent Türkmen, directeur van SUREbusiness. SUREbusiness biedt als gevolmachtigde, uitsluitend voor zakelijke risico’s, dekkingscapaciteit aan voor inmiddels 320 financieel advieskantoren.

“Het beleid van de Nederlandse verzekeraars leidt er toe dat het voor financieel adviseurs bij steeds meer beroepen lastig wordt om de beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Daar waar dat nog wel mogelijk is, krijgen deze verzekeringen steeds meer het karakter van een ‘eenheidsworst’. De waarde van advies komt hierbij onder druk te staan”, aldus Türkmen.

Er valt weer iets te adviseren

“Het voordeel van deze uitbreiding van de dekking capaciteit is dat er voor de financieel advieskantoren weer veel valt te adviseren”, verklaart Levent Türkmen. “Om maar eens een paar zaken te noemen waarvoor de meeste Nederlandse verzekeraars niet thuis geven, maar die nu gewoon in de verzekeringsvoorwaarden zoals die via SUREbusiness kunnen worden afgesloten zijn meegenomen:

  • Onbeperkte inloopdekking is te verzekeren
  • Vrijheid van leveringsvoorwaarden zonder dekkingsbeperking kan worden aangeboden
  • Ook werkzaamheden die in de Verenigde Staten en/ of Canada worden uitgevoerd zijn gedekt, mits maar wordt gecontracteerd op de verzekerde jurisdicties.
  • Geen uitsluitingen voor Intellectueel Eigendom en Smaad en Laster.

Zo’n opvallende dekking is bijvoorbeeld ook de sleutelclausule voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor makelaars o.g. Denk hierbij aan diefstal van sleutels van te koop staande woningen bij de makelaar. Op dat moment is er niet alleen schade aan de verloren sleutels zelf, maar zal het noodzakelijk zijn om ook alle sloten van die woningen te vervangen. In de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zoals wij die aanbieden, zijn de hiervoor genoemde schades gewoon gedekt”.

Voor meer dan 150 beroepen biedt SUREbusiness inmiddels dekkingen aan. Levent Türkmen: “Beroepsaansprakelijkheid vereist voor bepaalde beroepen zeer specialistische kennis. We merken dat adviseurs het als zeer prettig ervaren om te kunnen overleggen met onze productspecialisten Jeroen Kisters en Myrthe van Marissing. Klankborden met elkaar om tot de juiste dekking te komen voor de klant wordt eigenlijk net zo belangrijk gevonden als een goed werkend extranet.”