SUREbusiness geeft tegengas aan verschraling aanbod zakelijke schadeverzekeringen

0

Nederland, Utrecht, 30-11-2017.
Foto Wiebe Kiestra
Seminar van SURE Business in de Fabrique in Utrecht.

In de komende jaren blijft er grote behoefte aan onafhankelijk advies op het gebied van zakelijke schadeverzekeringen. Tegelijkertijd doet de sector er verstandig aan te blijven werken aan verdere verbeteringen. Dit beeld ontstond tijdens het seminar dat SUREbusiness op 30 november jl. organiseerde ter gelegenheid van het 250e financieel advieskantoor dat gebruik maakt van zijn diensten.

Levent Türkmen, directeur SUREbusiness: “Er is per aanbieder sprake van een sterke verschraling van het aanbod. Veel advieskantoren zijn relatief klein en kunnen geen actieve relatie onderhouden met alle belangrijke zakelijke schadeverzekeraars. Door zich aan te sluiten bij SUREbusiness kan dit wel en kan men ook echt inhoud geven aan hun unique selling point van onafhankelijkheid. Wij maken het mogelijk dat kleinere assurantiekantoren dezelfde adviezen kunnen uitbrengen als de grotere advieskantoren”.

 

Scherpe scheiding zakelijk en privé sluit niet meer aan bij belevingswereld klanten

Mr. Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur van Bureau DFO, wees in zijn bijdrage op het feit dat de verzekeringssector nog onvoldoende snel aansluit bij de maatschappelijke ontwikkeling waarbij zakelijke en privé-activiteiten meer en meer in elkaar overlopen. “De financiële sector maakt een scherp onderscheid tussen de particuliere hoedanigheid en de zakelijke hoedanigheid van verzekerden. Voor de consument is die hoedanigheid echter vaak niet meer zo scherp. Dat geldt voor de meer dan 1 miljoen ZZP’ers maar ook voor de vele particulieren die onbezoldigd een bestuursfunctie bij een sportvereniging of een Vereniging van Eigenaren hebben”.

Jan van de Veen, directeur van JV Impuls, ging in zijn bijdrage in op de ontwikkelingen van het volmachtbedrijf. Jan van de Veen: “Volmacht is en blijft een vorm van uitbesteding door de risicodrager. Dreigementen van volmachtkantoren om relaties met buitenlandse verzekeraars aan te gaan zijn weinig productief voor een goede samenwerking maar ook niet realistisch. De tekencommissie is in de afgelopen periode met 1% verlaagd. Deze druk op de kostenvergoeding zal in de komende tijd niet stoppen. Ik voorspel in de komende jaren een verdere verlaging van de tekencommissie met 4 tot 5 procentpunten. Volmachtbedrijven moeten hun organisaties voorbereiden op deze aanpassing en naar de samenleving duidelijker profileren wat hun echte meerwaarde is. Die meerwaarde is er duidelijk. Maar de collectieve profilering hiervan laat ernstig te wensen over”, aldus Jan van de Veen.

 

Klimaatrisico’s wordt belangrijker onderdeel in preventie

Pieter Huisman, senior originator Swiss Corporate Solutions toonde aan dat schade als gevolg van klimaatsverandering voor de verzekeringssector een steeds grotere impact zal hebben. In Nederland zal het in eerste instantie vooral gaan om een sterke toename van waterschade.  Pieter Huisman: “We moeten rekening houden met een gemiddelde stijging van de schadelast als gevolg van waterschade van 250 miljoen euro per jaar. Dat is dus een gemiddelde per jaar. Maatregelen om de schade door wateroverlast te beperken zullen steeds belangrijker worden. De rol van financieel adviseurs zal daarin ook belangrijker worden. Groene daken, andere vormen van bestrating, aanbrengen van wateropvang reservoirs en beter onderhoud van afvoersystemen zijn maatregelen die schade kunnen beperken en zullen daarom in de komende tijd, ook van adviseurs, meer aandacht moeten krijgen”.

Laat een reactie achter