Stichting AVc wordt per 1 januari a.s. opgeheven; deelnemers zien mede door dalende diefstalcijfers noodzaak onvoldoende in

De Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc), de in 1997 gestarte unieke privaat-publieke samenwerking in de strijd tegen de voertuigcriminaliteit, wordt per 1 januari 2019 opgeheven. Mede door de gestaag dalende diefstalcijfers was er bij de participerende en financierende partijen de vraag ontstaan of voortzetten van de stichting in zijn huidige vorm en formule nog wel noodzakelijk was. Werd bij de start een brede aanpak relevant geacht, vandaag de dag zien betrokken partijen meer voordeel in een samenwerking op onderdelen, het manipuleren van elektronische sleutels, hacken van automatisch rijdende auto’s s en identiteitsfraude. Vorige maand zijn alle betrokken partijen nog in vergadering bijeen geweest om te kijken in welke richting kan worden verder gegaan.

Een van de partijen is het Verbond van Verzekeraars, dat al in 2017 heeft aangekondigd uit het samenwerkingsverband te zullen stappen.  Woordvoerder Oscar van Elferen: “Samen met de andere stakeholders binnen AVc hebben wij de overtuiging dat ook in de toekomst de samenwerking blijft, maar die zal meer thema-gericht zijn. Per thema kunnen er verschillende partijen betrokken zijn. Daarnaast is er nog een landelijk samenwerkingsverband tussen verzekeraars, RDW en politie: het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit”, aldus Van Elferen, die daaraan toevoegt dat verzekeraars in operationele zin de aanpak van voertuigcriminaliteit hebben geborgd via het VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit).

Naast het Verbond participeren de volgende publieke en private organisaties in de Stichting AVc: de ANWB, ARN, Bovag, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Openbaar ministerie, politie, RAI Vereniging, RDW en TLN. Hiervan had ook BOVAG al aangekondigd de stichting niet langer te ondersteunen en te financieren.

Sinds 1997

De Stichting AVc opereert al sinds 1997 in de strijd tegen voertuigcriminaliteit. Het is een wereldwijd gezien uniek voorbeeld van publiek-private samenwerking, waarin betrokken partijen nauw samenwerken op he brede terrein van de voertuigcriminaliteit. Dat omvat naast de bestrijding van diefstal van en uit auto’s een breed aandachtsgebied. Zo zijn er projecten op het gebied van autokraak, brom- en snorfietsdiefstal, fietsdiefstal, fysieke preventie, identificatie & registratie van onderdelen, internationaal, malafide handel, publiek-private opsporing, versnelling diefstalsignalering, transportcriminaliteit en werkmaterieel.

Sinds de start zij op tal van punten verbeteringen gerealiseerd. De meest in het oog springende is de forse daling van het aantal voertuigdiefstallen.  AVc werd in 1997 opgericht om het gigantische autodiefstalprobleem bij de horens te vatten. Een kleine 28.000 personenwagens en 34.000 andere motorvoertuigen, zoals bestel- en vrachtauto’s, motoren, opleggers, aanhangers, caravans en brom- en snorfietsen, werden er toen gestolen. Dat aantal was vorig jaar teruggelopen tot in totaal 12,211 voertuigdiefstallen, waarvan 8,257 personenauto’s. Deze daling heeft zich in de eerste helft van dit jaar verder voortgezet.

“We zijn ten onder gegaan aan ons eigen succes zou je kunnen zeggen”, zegt directeur Titus Visser in De Telegraaf. ‘Jaar na jaar daalden de diefstalcijfers en ook dit jaar zet die trend zich voort. Ook nu hebben we in vergelijking met de eerste helft van 2017 alweer te maken met een afname van 14% tot 3.643 diefstallen van motorvoertuigen.” Betere beveiliging, preventie en opsporing van gestolen voertuigen werpen volgens hem hun vruchten af. ‘Dat is waar we al die jaren voor hebben gestreden. Maar nu is het punt aangebroken om te zeggen dat wij niet meer nodig zijn. Alles wat we redelijkerwijs kunnen doen is inmiddels gebeurd.”

Visser zegt dat het denken in een brede aanpak een beetje achterhaald is. “In de voertuigcriminaliteit spelen inmiddels nieuwe problemen die een andere aanpak vragen. Denk daarbij aan zaken als identiteitsfraude en het manipuleren van connected cars. We gaan het zien, de cijfers van diefstal worden in ieder geval wel bijgehouden door het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Natuurlijk hoop ik dat de daling zich blijft doorzetten en er op een bepaald moment geen voertuigen gestolen worden. Al zal dat een utopie blijven.”

Bij de Stichting AVc werken zes personen, onder wie directeur Titus Visser en een secretaresse. De overige vier gedetacheerde medewerkers van de politie en de RDW gaan terug naar hun organisatie.

Bronnen Beveiligingsnieuws, Telegraaf, Risk & Business