Stichting Assurantie Registratie (SAR) gaat enthousiast en vol ambitieuze doelen nieuwe fase van haar bestaan in

De Stichting Assurantie Registratie (SAR) is momenteel bezig aan een nieuwe, boeiende fase in haar inmiddels 18-jarig bestaan. In een interview in het digitale magazine van Risk & Business spreken Michel Hassefras en Wilco de Haan, resp. voorzitter en penningmeester van het SAR-bestuur, van een SAR 2.0 of zelfs 3.0.

Het afgelopen jaar is er volgens hen veel gerealiseerd en zijn er op tal van fronten grote sprongen voorwaarts gemaakt. Zo is de organisatie verder geprofessionaliseerd, is het aantal registers uitgebreid met de RGA (Register Gevolmachtigd Agent) en daarmee het aantal ingeschrevenen naar een kleine 1,400. Het meest trots is men binnen het bestuur en de staf op het in eigen beheer nemen van de permanente educatie voor alle erkenningsregelingen. Onder auspiciën van de speciaal hiervoor in het leven geroepen Werkgroep Permanente Educatie worden dit jaar een kleine 200 interessante en interactieve PE-bijeenkomsten georganiseerd. Voor alle ingeschrevenen.  Inmiddels heeft de SAR een accreditatie verkregen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Ambitieuze plannen

Voor het komende jaar heeft de SAR ambitieuze plannen. “We streven een steviger positionering van de erkenningsregelingen van de SAR na, zowel in- als extern. We gaan een communicatiebeleid instellen, onder andere door de installatie van een speciale werkgroep. Daarnaast willen we meer bewustzijn genereren bij politiek, toezichthouders en andere stakeholders voor het belang van het advies voor de zakelijke markt en willen we de samenwerking en banden met andere marktpartijen, zoals Adfiz, NVGA en VNAB, verder verstevigen”, benadrukt De Haan.

Voorzitter Hassefras heeft het laatste woord. “Er ligt meer op ons bordje, waaronder de herpositionering van de RAiA/RMiA, waarbij we kijken naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een samengaan, en de besprekingen met de NOPD over een krachtenbundeling met de RPA om nóg meer draagvlakte te creëren onder pensioenadviseurs. En last but not least willen we voor de toekomst duidelijke inhoudelijke en professionele criteria vaststellen met uiteindelijk als streven vrijstelling te bewerkstelligen voor de wettelijke (Wft)PE. Op de langere termijn willen we dat de SAR door de markt en alle betrokken partijen daadwerkelijk wordt gezien én erkend als hét kennisinstituut voor assurantie- en pensioenadviseurs en gevolmachtigd agenten.”