Steeds meer premiedifferentiatie bij woonverzekeringen; jongeren tot 20% duurder uit bij opstalverzekeringen

Verzekeraars betrekken steeds meer factoren bij het vaststellen van de premies voor woonverzekeringen, ook factoren die op het eerste gezicht niet heel veel met het te lopen risico te maken hebben, zo blijkt uit het meest recente Special Item van MoneyView. Bij woonverzekeringen spelen voor de hand liggende factoren als het type woning, de locatie en de waarde een rol bij het bepalen van de hoogte van de premie.Ter gelegenheid van het jaarlijkse Special Item over woonverzekeringen heeft MoneyView de invloed van de leeftijd van de verzekerde op de hoogte van de premie nader onderzocht. Het resultaat: bij een toenemend aantal partijen (inmiddels meer dan 30%) betalen jongeren onder de 30 tot 20% meer dan het gemiddelde, terwijl ouderen boven de 60 tot wel 25% minder betalen dan het gemiddelde. Het is niet duidelijk of deze verschillen voortkomen uit hogere schadecijfers bij jongeren, of dat het hier om een commerciële keuze van verzekeraars gaat.

MoneyView ProductRating

Zoals elk jaar heeft MoneyView de MoneyView ProductRating Woonverzekeringen opgesteld. Vijf sterren voor de prijsstelling van Inboedelverzekeringen gaan naar: · Centraal Beheer – Inboedelverzekering (EUG) · Ditzo – Inboedelverzekering (EUG) · Reaal – Inboedelverzekering (adviseur) (EUG).

Vijf sterren voor de voorwaarden van Inboedelverzekeringen zijn voor: · Interpolis – Inboedelverzekering Top (AR) · Nationale Nederlanden – Inboedel Maatwerk All-in (AR) · Woongarant – Inboedelverzekering All in (AR).

Vijf sterren voor de prijsstelling van Opstalverzekeringen zijn toegekend aan · Ditzo – Opstalverzekering (EUG) · Reaal – Opstalverzekering (adviseur) (EUG) · United Insurance – Woonhuisverzekering (AR).

Voor wat betreft de voorwaarden van Opstalverzekeringen zijn de vijf sterren voor: · Centraal Beheer – Opstalverzekering (AR) · Interpolis – Woonhuisverzekering TOP (AR) · Nationale-Nederlanden Woonhuisverzekering – Maatwerk All-in (AR)

Het MoneyView Special Item Woonverzekeringen is gratis te downloaden van de website www.specialitem.nl