Statement SRK ten aanzien van opzegging Nationale Nederlanden

De directie van SRK heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, met steun van RvC en OR, gevraagd onderzoek te doen naar wanbeleid door Nationale Nederlanden (NN) en maatregelen te treffen ter bescherming van de belangen van medewerkers en overige leden.

NN heeft op 23 mei 2018 besloten SRK op 1 januari 2019 te verlaten als klant en de overeenkomst met betrekking tot de toekomstplannen van SRK niet na te komen. NN zorgt voor 70% van de omzet van SRK. De opzegging vormt dan ook een directe bedreiging voor de continuïteit van SRK. SRK heeft sinds mei tevergeefs geprobeerd om een nette scheiding in der minne te regelen. Op 28 september heeft ook Aegon een opzegging gedaan, omdat zij twijfelt of SRK zonder NN voldoende body heeft.

Beide opzeggingen zijn gedaan tegen 1 januari 2019. Dat is over ruim twee maanden. NN en Aegon hebben aangegeven dat zij bereid zijn medewerkers mee te nemen naar de nieuwe uitvoerder, maar deze toezegging blijft vaag. Ook is tot op de dag van vandaag onduidelijk wie die nieuwe uitvoerder is. SRK heeft de Ondernemingskamer gevraagd om de opzegging aan te houden tot het moment dat duidelijk is of de opzegging rechtsgeldig is, dan wel het vertrek van NN en Aegon op ordentelijke wijze is geregeld.

Ondertussen neemt de directie alle noodzakelijke maatregelen om ongestoorde behandeling van de dossiers te borgen om te voorkomen dat de klanten last ondervinden van de thans ontstane situatie.

Met 320 juristen waaronder circa 70 advocaten lever SRK  juridisch advies en rechtshulp aan de klanten van vijf verzekeraars en verzekeringsadviseurs, De vijf verzekeraars zijn naast NN en Aegon, de Vereende, de Goudse en Juwon.