Start experiment NOvA: BrandMR kan advocaten inzetten; “Betaalbare advocaat voor de middeninkomens is een feit”

Vrijdag 29 januari  vond een bijzondere beëdiging tot advocaat plaats bij de rechtbank in Den Haag. Deze beëdiging markeert namelijk weer een nieuwe stap in de verbetering van de toegankelijkheid van het recht voor consumenten. Het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft 3 december jl. ingestemd met een experiment waarbij het voor advocaten in dienstbetrekking bij rechtsbijstandsverzekeraars en schaderegelingskantoren wordt toegestaan om voor niet-verzekerden op te treden.

Met de beëdiging van haar algemeen directeur, Peter Leermakers, tot advocaat is SRK Groep de eerste deelnemer aan het experiment. BrandMR gaat vanaf maandag 1 februari de advocaten van SRK Rechtsbijstand inzetten. Tot nu toe mochten alleen juristen ingezet worden op grond van de huidige bepalingen in de Verordening op de advocatuur (Voda).

Meerderheid bestuurders moet advocaat zijn

Aan het experiment zijn ingrijpende voorwaarden verbonden. Zo wordt in het experiment van de meerderheid van de bestuurders geëist dat zij beëdigde advocaten zijn. Deze voorwaarde vindt zijn oorsprong in waarborging van de kernwaarden van de advocaat: onafhankelijkheid, partijdigheid, vertrouwelijkheid, integriteit en deskundigheid. Consequentie is dat statutair bestuurder van moederbedrijf SRK Groep, Peter Leermakers, op 29 januari 2021 beëdigd is als advocaat en start met de beroepsopleiding. Ondanks dat onafhankelijkheid van de advocaten bij SRK al 20 jaar prima geborgd is dit een aanvullende eis van de NOvA voor deelname aan het experiment.

Peter Leermakers: “Het experiment is een goede eerste stap en we zijn uiteraard blij dat we onze advocaten kunnen inzetten. Ons einddoel blijft echter onveranderd. Een structurele aanpassing van de verordening om juridische hulp toegankelijk te maken voor iedereen. We blijven kritisch, net als de politiek en de ACM. Onderscheid op basis van bedrijfsstructuren is onnodig, omdat het gaat om een goede naleving van de kernwaarden. Desondanks dragen we door deelname aan het experiment graag bij aan zo’n structurele aanpassing van de verordening. Om met de woorden van minister Sander Dekker uit zijn kamerbrief te spreken: Het is nu tijd om meters te maken en aan de slag te gaan.”