Stand van zaken registratie UBO-register: slechts 37,7% geregistreerd

Het Nederlandse UBO-register is op 27 september 2020 van kracht geworden. Anderhalf jaar later hadden alle Ultimate Benificial Owners (UBO’s) zich verplicht moeten laten registeren in het register. Dat doel is niet gehaald: Op 27 maart jl. was pas 37,7% van alle UBO’s geregistreerd, meldt het Verbond van Verzekeraars op haar website

Voor schadeverzekeraars heeft dit geen directe gevolgen, omdat zij niet verplicht zijn van het UBO-register gebruik te maken. Voor levensverzekeraars ligt dit anders en zijn er wel gevolgen om rekening mee te houden. Levensverzekeraars vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Zij zijn daarom wettelijk verplicht, bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie met een juridische entiteit (organisatie), het UBO-register te raadplegen om te controleren of de UBO echt is wie het zegt te zijn.

In een Kamerbrief stelt minister Kaag van Financiën dat een levensverzekeraar geen nieuwe zakelijke relatie aan kan gaan met een klant als die klant de UBO(’s) niet geregistreerd heeft in het register. Tenzij de klant kan aantonen dat hij zijn UBO’s heeft opgegeven. Dit kan gecontroleerd worden via de bevestigingsmail van de KvK.

Ook dienen levensverzekeraars verschillen tussen hun eigen UBO-gegevens en de gegevens die in het UBO-register staan, terug te melden bij de Kamer van Koophandel (KvK). Als de UBO-registratie ontbreekt, is er volgens de minister geen sprake is van verschillen tussen gegevens in het UBO-register en de gegevens waar de levensverzekeraar over beschikt. Dat betekent dat de levensverzekeraar geen terugmelding hoeft te doen.

UBO-register

Het UBO-register komt voort uit de gewijzigde Europese vierde anti-witwasrichtlijn. Het Nederlandse UBO-register is onderdeel van het Handelsregister van de KvK en zorgt voor inzicht in de uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s) achter juridische entiteiten.
Dit inzicht voorkomt dat criminelen juridische entiteiten kunnen gebruiken om buiten het zicht van autoriteiten en maatschappelijke organisaties te blijven. Het UBO-register is daarmee een belangrijk middel in de strijd tegen witwassen en het financieren van terrorisme. Het belang van inzicht in de belanghebbenden achter juridische entiteiten wordt ook duidelijk vanwege de sancties tegen Rusland om te kunnen bepalen of een gesanctioneerde persoon eigenaar is van een juridische entiteit

Bron Verbond van Verzekeraars