Spoorboekje Fraudebeheersing Volmachten bijgewerkt


Het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) hebben samen het Spoorboekje Fraudebeheersing bijgewerkt. De zelfregulering in het spoorboekje is geactualiseerd. Zo wordt in het Protocol incidenten waarschuwingssysteem financiële instellingen (PIFI) duidelijker beschreven wanneer iemand mag toetsen. Daarnaast is het PIFI-formulier toegelicht en staat er meer informatie in het ‘boekje’ over IVR overzichten. Er is een toolkit document ontwikkeld voor de fraude-indicatoren.

Het bestrijden van verzekeringsfraude is een verantwoordelijkheid van iedereen. Verzekeringsfraude leidt tot hogere premies en is maatschappelijk onaanvaardbaar. Verzekeraars hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid bij het voorkomen en tegengaan van fraude, wat in de praktijk leidt tot verschillende instructies aan gevolmachtigden.

Het Spoorboekje Fraudebeheersing dat handvatten, uitgangspunten en andere maatregelen van de NVGA en het Verbond van Verzekeraars bevat, is nu onder andere uitgebreid met een toolkit document voor de fraude-indicatoren. Deze is gebaseerd op de indicatoren uit het laatste spoorboekje en aangevuld met indiciatoren van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond.
De ‘oude’ tabellen zijn uit het spoorboekje gehaald. Opgenomen zelfregulering is geactualiseerd. Ook is duidelijker toegelicht dat automatisch afwijzen en/of beperkt accepteren niet is toegestaan.
In het boekje staat nu ook duidelijker wanneer CIS geraadpleegd mag worden. De praktische ondersteuning die met het boekje wordt geboden is gebaseerd op het Protocol Verzekeraars en Criminaliteit van het Verbond van Verzekeraars.

Beleid verzekeraar leidend

De in deze handreiking gebruikte informatie is indicatief. Het staat partijen vrij om hier aanvullende/afwijkende afspraken over te maken, waarbij het beleid van de verzekeraar voor de individuele gevolmachtigde agent leidend is.

De 2023 versie van het Spoorboekje Fraudebeheersing Volmachten vind je hier (alleen voor accounthouders van leden Verbond) en hier (alleen voor accounthouders van NVGA-leden).