SOS International vanaf juni 2019 verantwoordelijk voor berging ongevallen

Recent koos Stichting Incident Management Nederland SOS International tot partner. Dit betekent dat vanaf juni 2019 alle incidenten en ongevallen op Nederlandse hoofdwegen en belangrijke N-wegen bij SOS International worden gemeld. ‘Wij hebben dan een sleutelpositie bij de doorstroming van het verkeer en het veilig houden van de verkeerssituatie,’ zegt Directeur CED Assistance Marcel van der Meulen.

Het is onze taak de weg zo snel mogelijk weer vrij te maken’, vervolgt Van der Meulen. ‘Daarvoor werken we samen met een vast aantal geselecteerde bergingsbedrijven. Ook zullen we de afhandeling verzorgen voor de verzekeraars die bij SOS International zijn aangesloten. Kortom, we coördineren het proces van A tot Z. De dagelijkse hoeveelheid meldingen is enorm; we rekenen met zo’n 130.000 meldingen per jaar. Een speciaal team binnen SOS International zal dit in goede banen gaan leiden en ook onze flex-pool zetten we hierbij in.’

Rode telefoon

Bij calamiteiten of rampen in het buitenland, waarbij acht of meer Nederlanders betrokken zijn, rinkelt de ‘rode telefoon’. Deze is bij toerbeurt in beheer bij een van de vier grote alarmcentrales in Nederland. Die neemt op zo’n moment de coördinatie van de hulpverlening op zich. Vanaf april 2019 is SOS International weer aan de beurt. “Wij zijn tevreden met deze roulerende werkwijze’, zegt Marcel van der Meulen.

“Eén alarmcentrale heeft tenslotte sneller inzicht in de situatie waardoor gedupeerden snel en slagvaardig geholpen kunnen worden. Als coördinerende alarmcentrale brengen we de omvang van de calamiteit in kaart en alle betrokkenen. Daarna leggen we contact met ziekenhuizen, de Nederlandse ambassade in het gebied en buitenlandse partners. Het is vervolgens de taak van onze mensen om empathisch en meelevend gedupeerden en hun naasten telefonisch te woord te staan. Tegelijkertijd moeten ze oplossingsgericht en daadkrachtig een hulpverleningsteam op de plek van de calamiteit aansturen.”

Hulpvragen : Pech onderweg met stip op 1

In haar deze week verschenen nieuwsbrief schrijft SOS International dat wat medische hulpvragen betreft het  dit jaar de drukste zomer van de afgelopen zes jaar was.  Wat mobiliteit betreft, kwam 70% van de hulpvragen uit eigen land! Het Team Medisch van SOS International behandelde deze zomer 8.000 dossiers en 11.400 hulpplannen. Het aantal dossiers steeg iets ten opzichte van vorig jaar, het aantal hulpplannen daalde licht. De meest voorkomende aanleiding om contact te zoeken met de Alarmcentrale is ziekte (64%).

Bemiddeling vormt hierbinnen een klein onderdeel, maar het aantal bemiddelingsdossiers is wel gegroeid; de aardbevingen in Lombok zorgden voor 67 bemiddelingen. Daarnaast waren er opvallend veel meldingen vanuit Turkije (+25%). Kennelijk is het toerisme weer aangetrokken, want Turkije is terug in de Top-5 als het gaat om het aantal hulpaanvragen.

Het Team Mobiliteit verwerkte ongeveer 16.700 dossiers en 28.200 hulpplannen, een kleine stijging ten opzichte van vorig jaar, ondanks een dalend aantal buitenlanddossiers (-4,9%). Frankrijk (30%) en Duitsland (21%) staan ruim bovenaan met het aantal hulpvragen; het aantal vanuit Italië nam af (-27%). Nog altijd hebben de meeste meldingen betrekking op pech (49%) en schade (44%). Het aantal pech-dossiers steeg opnieuw (+7%), met name in Duitsland en België. Maar ons eigen land spande de kroon. In Nederland nam het aantal mobiliteits-meldingen toe met 5,6%, 600 meer dossiers en 1.200 meer hulpplannen ten opzichte van vorig jaar.

Veel reizigers gaan onderverzekerd op reis

.” Maar in de praktijk is dat vaak niet zo. Een standaard zorgverzekering vergoedt alleen bij urgente zorg en dan geldt er bovendien een maximumtarief. Ook aan het vervoer terug naar huis zijn restricties ‘verbonden’. “

De hulpverleners van SOS International hebben vaak contact met reizigers die een oorontsteking hebben. ‘Daarmee kun je niet vliegen. Voor de kosten van het overboeken van een vlucht of het bijboeken van hotelovernachtingen draai je als gedupeerde zelf op… Tenzij je een reisverzekering hebt’, verduidelijkt Tangstrøm. ‘Reizigers die wél een reisverzekering hebben, hebben vaak een doorlopende verzekering met een aan/uit-functie. Het blijkt dat er toch vaak teveel ‘uit’ staat’.”

Foto SOS International