Solidariteitsmonitor Verbond van Verzekeraars: Datagebruik weinig tot geen invloed op premiedifferentiatie

Het gebruik van data om de premies af te stemmen op de individuele klant, heeft weinig tot geen invloed op de premies die verzekeraars in rekening brengen bij hun klanten voor vijf veel voorkomende verzekeringen. Dat blijkt uit de Solidariteitsmonitor 2022 die het Verbond van Verzekeraars heeft gepubliceerd.

Het is alweer de zesde keer op rij dat het Verbond een Solidariteitsmonitor publiceert. In die monitor wordt gekeken naar de spreiding, de premiedifferentiatie tussen vijf veel voorkomende verzekeringen, de betaalbaarheid (de verhouding tussen de hoogste en laagste premies en de gemiddelde hoogte van de premie) en de verzekerbaarheid (of het afwijzingspercentage toe- of afneemt).

Klik op de afbeelding om de Infographic te bekijken.

Betaalbaarheid

Sinds de eerste publicatie in 2017 laat het jaarlijkse onderzoek onder ruim 93.000 moeilijk te verzekeren fictieve maatmensen zien dat de verschillen tussen de laagste en hoogste premies voor vijf gangbare verzekeringen licht toenemen. “Maar anders dan je wellicht zou verwachten, komt dat dus niet zozeer door het datagebruik van verzekeraars om risico’s in te kunnen schatten,” aldus algemeen directeur Richard Weurding. “In de jongste monitor hebben we voor de eerste keer ook gekeken naar premieverschillen voor klanten van dezelfde verzekeraar én de premieverschillen tussen klanten van verschillende verzekeraars. Daaruit blijkt dat met name de scherpe onderlinge concurrentie zorgt voor een beperkte toename van differentiatie in premies.”

Beperkte differentiatie

De monitor laat zien dat de differentiatie weliswaar iets toeneemt, maar dat dit over alle onderzochte verzekeringen nog altijd vrij beperkt is. Bovendien neemt het aantal afwijzingen af en daalt de premie licht voor de 93.000 maatmensen uit het onderzoek. Omdat niet voorspelbaar is hoe de differentiatie zich in de toekomst zal ontwikkelen, blijft het Verbond de meting voorlopig uitvoeren.

Inzicht in solidariteit
Het Verbond wil met de Solidariteitsmonitor graag meer inzicht vergaren in solidariteit. Door het gebruik van data kunnen verzekeraars hoge en lage risico’s steeds scherper in beeld brengen. Dat betekent – in theorie – dat de uitersten steeds verder uit elkaar kunnen drijven, waardoor de kans bestaat dat bepaalde groepen verzekerden in de toekomst niet meer of alleen tegen zeer hoge premies worden geaccepteerd. Het Verbond probeert in een vroeg stadium mogelijke problemen met de verzekerbaarheid te signaleren. Een afwijkende populatie van ruim 93.000 fictieve maatmensen staat centraal in de monitor. Dat zijn allemaal moeilijk te verzekeren mensen. Onderzoeksbureau MoneyView rekent voor de monitor ruim 4,5 miljoen premies uit voor vijf veel voorkomende particuliere verzekeringen: WA voor motorvoertuigen, inboedel, opstal, aansprakelijkheid en overlijdensrisico.