Slechts 1 op de 5 starters denkt in 2022 een eerste huis te kopen

Op de Nederlandse woningmarkt wordt al enige tijd record na record verbroken. Ondanks reportages, protesten, Kamervragen en een groeiende onvrede onder woningzoekers steeg de gemiddelde woningprijs in het afgelopen kwartaal met maar liefst 17,5%. Een eerste koopwoning raakte hierdoor het afgelopen kwartaal voor veel Nederlandse starters nog verder uit zicht. De situatie is momenteel zo nijpend, dat nog maar 1 op de 5 jonge Nederlanders in 2022 een eerste huis denkt te kopen, zo blijkt uit de laatste editie van de startersbarometer van Viisi Hypotheken, een kwartaalonderzoek onder 1.018 Nederlanders tussen de 22 en 35 jaar zonder koopwoning.

Het afschaffen van de overdrachtsbelasting, ruimere leennormen en zelfs een zelfbewoningsplicht in populaire gebieden hebben niet kunnen voorkomen dat een steeds groter deel van de Nederlandse starters hun toekomstige kansen op de woningmarkt somber inschat. Vergeleken bij het voorgaande kwartaal, daalde het percentage starters dat in 2022 een huis denkt te gaan kopen, van 23% naar 19%. Opvallend genoeg was de afname het sterkst in de leeftijdscategorie 30 tot 35 jaar.

Hoogopgeleide starter heeft de meeste financiële slagkracht

Als een gevolg van de almaar stijgende huizenprijzen, kan een groeiend gedeelte van de Nederlandse starters een eigen koopwoning niet langer betalen. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 17% van hen op dit moment voldoende financiële middelen heeft om een eerste huis te kopen. Ondanks dat hoogopgeleide starters financieel wat ruimer in hun jasje zitten, heeft slechts een kwart van hen voldoende eigen vermogen om op dit moment een huis te kopen.

Van alle koophuizen die in het derde kwartaal van 2021 zijn verkocht, ging 80% voor meer dan de vraagprijs naar een nieuwe eigenaar, zo blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. Ondanks hun beperkte(re) financiële armslag, is bijna een kwart van alle Nederlandse starters bereid om vergaande financiële risico’s te nemen bij de aankoop van hun eerste koopwoning. Denk hierbij aan overbieden, bieden zonder voorbehoud en/of een maximale hypotheek afsluiten. Vooral in de Randstad zijn jongeren bereid financiële risico’s te nemen in de jacht naar hun eerste koophuis.

Om ondanks hun kleinere budget toch een competitief bod te kunnen uitbrengen, vragen tegenwoordig steeds meer starters hun familie om hulp. In Nederland kun je voor een woningaankoop of -verbouwing namelijk tot een bedrag van € 106.671 (in 2022) belastingvrij schenken: de zogenoemde ‘jubelton’. Uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 3 starters op financiële steun van hun familie kan rekenen. Onder hoogopgeleiden bedraagt dit maar liefst 42%.

Eigen koophuis nog verder uit zicht geraakt voor starters

Voor niet minder dan 84% van alle Nederlandse starters op de woningmarkt is een eigen koopwoning momenteel onbereikbaar. Een kleine toename ten opzichte van vorig kwartaal, toen dit nog voor 82% van de ondervraagden gold. Uit het onderzoek blijkt dat vooral jonge starters in de afgelopen 3 maanden pessimistischer zijn geworden over hun kansen op een eigen koophuis. .

Bekijk de uitkomsten