SIVS keert aantal grote polissen uit in 2020

De Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa (SIVS) heeft vorig jaar 226.895 euro uitgekeerd aan 202 rechthebbenden. Dat is fors meer dan de gemiddelde 160.000 euro die in 2018 en 2019 werd uitgekeerd. Volgens directeur Henk van der Well komt dat vooral doordat er in 2020 een aantal grote polissen is uitgekeerd.

De cijfers en bedragen zijn afkomstig uit het bestuursverslag dat de SIVS jaarlijks opstelt. In het voorwoord benadrukt voorzitter Ernst Numann dat 2020 een bijzonder jaar was voor de SIVS. Niet alleen doordat de lockdown aan het einde van het jaar zorgde voor gesloten archieven, maar ook doordat één uitkering de aandacht trok van het televisieprogramma De Monitor. Een geroyeerde polis uit 1942 werd alsnog uitgekeerd aan de kleinzoon van de in Sobibór vermoorde winkelier Joël Komkommer. Het verhaal van kleinzoon Joël stond in oktober 2020 in het Parool, terwijl de cameraploeg van De Monitor de aanvraag op camera heeft vastgelegd.

Ongedocumenteerde aanvragen

Vanaf 1 januari 2020 neemt de SIVS geen ongedocumenteerde aanvragen meer in behandeling. Dat heeft volgens Van der Well gezorgd voor een fikse daling van het aantal nieuwe aanvragen. “Wij hebben daardoor in het afgelopen jaar veel meer aanvragen kunnen afhandelen dan dat er zijn binnengekomen.”


In 2020 zijn er 178 (tegenover 591 in 2019) aanvragen ontvangen, terwijl er 539 zijn afgehandeld. In totaal zijn er 22.790 aanvragen afgehandeld: 99% van het totaal.

Uitkeringen

De SIVS heeft vorig jaar zestig polissen uitgekeerd aan 202 rechthebbenden. In totaal is er – op grond van 2.248 polissen – ruim 8,7 miljoen euro uitgekeerd aan 14.380 rechthebbenden.
De aanvragen zijn vooral afkomstig uit Nederland (zestig procent), Israël (zestien procent) en de Verenigde Staten (twaalf procent).
Daarnaast is de SIVS steeds vaker in staat om belangrijke informatie te leveren aan andere onderzoeken naar Joodse tegoeden. Van der Well: “Zo hebben we in het afgelopen jaar in een onderzoek naar geroofde kunst een erfgenaam kunnen traceren.”

Onderzoek

SIVS is sinds de eeuwwisseling belast met het onderzoek naar en het uitkeren van niet-uitgekeerde polissen van Joodse oorlogsslachtoffers. Het secretariaat van de stichting doet onderzoek naar levensverzekeringspolissen waarvan de polisgegevens bekend zijn. Vervolgens wordt het resultaat voorgelegd aan het bestuur dat de uiteindelijke beslissing neemt.


Als de polisgegevens ontbreken bij de aanvraag, dan stuurt de stichting namenlijsten naar alle bij het Verbond aangesloten verzekeraars. Zij zoeken op hun beurt in hun archieven en rapporteren hun bevindingen terug aan de stichting. In 2020 is één keer een lijst met 138 namen naar verzekeraars gestuurd. Meer lezen over SIVS? Lees onze (Engelstalige) longread die in 2020 verscheen naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van de stichting