Situatie Limburg: Verzekeraars zetten alles op alles om snel schade uit te keren 

Verzekeraars zetten alles op alles om snel de verzekerde schade uit te keren aan getroffen klanten in Limburg, meldt het Verbond van Verzekeraars. Verschillende maatschappijen vermelden op hun websites hoe klanten waterschades aan huizen, bedrijfspanden en voertuigen kunnen doorgeven. Ook is Stichting Salvage namens verzekeraars nog altijd aanwezig in het getroffen gebied om hulp te bieden.

Blijf in contact 

Naast informatie op hun websites en social mediakanalen geven verzekeraars advies over wat mensen moeten doen op het moment dat zij weer terug mogen naar hun woningen. Het is belangrijk dat klanten contact opnemen met hun verzekeraar of adviseur om te horen hoe zij het beste de schade kunnen melden. Maar ook op welke manieren zij de schade kunnen vastleggen en of er bijvoorbeeld instructies zijn bij het opruimen. Pas wanneer het water is gezakt kan er door de brandweer en reconditioneringsbedrijven effectief water weggepompt worden. Deze bedrijven beoordelen wat er in huis of aan een pand hersteld of gereinigd kan worden en wat verloren is gegaan.

Tips en adviezen

  • Neem altijd eerst contact op met je verzekeraar of adviseur om de schade te melden.
  • Maak video’s en foto’s van jouw auto of de situatie in en rondom het huis.
  • Zorg dat je bereikbaar bent voor je verzekeraar of adviseur, ook op je tijdelijke adres. 
  • Pas op voor zogenaamde experts of bemiddelaars waar je niet zelf om hebt gevraagd en die ook niet door de verzekeraar zijn gestuurd. Vraag altijd voor welk bedrijf ze werken en zet nooit zomaar een handtekening. 
  • Is de situatie veilig? Begin dan met opruimen.
  • Verzamel eventueel facturen van belangrijke, grote aankopen die beschadigd zijn.
  • Bekijk voor meer advies de folder van Stichting Salvage.  

Wet tegemoetkoming schade bij rampen 

Het kabinet heeft gisteren overstroomd Limburg tot rampgebied uitgeroepen. Daarbij is de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van toepassing verklaard. Het Verbond van Verzekeraars is in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid om duidelijkheid te krijgen waar de werking van de Wts precies op ziet. 

Protocol Grootschalige Calamiteiten 

Het Verbond heeft vandaag ook het Protocol Grootschalige Calamiteiten geactiveerd. Het draaiboek Brand wordt als instrument ingezet. Het protocol dient ervoor om waar nodig namens de sector gecoördineerd op te treden, snelle besluiten of adviezen te kunnen geven over de toepassing van relevante clausules en/of verzekeringsdekking.

Meldingen verzekeraars

Verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer ontvangen steeds meer meldingen  van de schade door de wateroverlast in  Limburg.Tot nu toe kregen de twee  Achmea-verzekeraars 1400 meldingen. De bedrijven verwachten dat het aantal  meldingen de komende week nog oploopt, omdat veel mensen nog niet de kans hebben gehad om hun huis of andere  bezittingen te inspecteren.           

Het Verbond van Verzekeraars verwacht  dat het nog wel even zal duren voordat  de omvang van de totale schade bekend   is.De watersnood is bestempeld als een  ramp,waardoor het rijk een deel van de  schade op zich neemt.