Sigma Study Swiss Re: Winstgevendheid meeste volwassen schadeverzekeringsmarkten beneden het gemiddelde niveau

 

Wereldwijd bevinden de meeste volwassen schadeverzekeringsmarkten zich in een fase waarin de winstgevendheid onder het gemiddelde ligt. In de voornaamste Westerse verzekeringsmarkten en die in Japan moeten de verzekeringstechnisch resultaten zo’n 5 tot 9 procentpunten verbeteren om tot een duurzaam gezond resultaat te komen: een return on equity van 10%. Dat staat in de recente Sigma Study van het Swiss Re Institute met als titel ‘Profitability in non-life insurance: mind the gap’ .

Volgens de analisten van Swiss Re zullen de huidige, op zich voorspoedige economische ontwikkelingen weliswaar de winstgevendheid in de toekomst kunnen verbeteren door een hogere rentestand en beleggingsopbrengsten, maar dat zal niet voldoende zijn om de huidige gaten in winstgevendheid te dichten. Tegelijkertijd is er sprake van krapte op de arbeidsmarkten, hetgeen een verhogend effect heeft op de personeelslasten, en van een toenemende schadelast.  Om de winstgevendheid op termijn structureel te verbeteren moet het premieniveau meer toenemen dan de ontwikkeling van de schadelast. Volgens de Sigma Study is de Return on Equity vorig jaar verder gedaald van 7% naar 6%, terwijl deze tussen 2013 en 2015 rond de 9% ligt. Canada en Italië kampen momenteel met het grootste ‘winstgevendheidsgat”: 9%. Het Verenigd Koninkrijk volgt op de voet met ruim 8%, de US met bijna 8%, Duitsland en Frankrijk met beide meer dan 6% en Japan met 5%. De profibility gap’ is het laagst in Australië en China met elk 1%.

Volgens de analisten van Swiss Re is er in 2018 nog steeds sprake van een softe verzekeringsmarkt, vooral in de zakelijke tekening, al lijkt. Er is nog steeds sprake van een ‘zachte markt’ in 2018, zo stelt Swiss Re, vooral in de bedrijfsmatige schadeverzekeringsmarkt, al lijkt deze inmiddels door een ‘buigpunt’ heen te gaan. Dat laatste is vooral het gevolg van de gigantische schadelast die vorig jaar de verschillende orkanen Harvey, Irma & Maria met zich mee hebben gebracht. In sommige segmenten heeft dat geleid tot een eerste aanzet tot enige verharding en hebben de bedrijfsmatige schadeverzekeringspremies sinds eind 2017 een eerste, voorzichtige stijging te zien gegeven, al blijven de premieverhogingen doorgaans achter bij de verwachtingen. In de particuliere schadeverzekeringen is er in verschillende key-markten al weer enkele jaren sprake van een premietoename.