SIGMA Study Swiss Re: ”Wereldwijde verzekeringssector herstelt sterk van door COVID-19 veroorzaakte terugval”

• De wereldwijde premies voor verzekeringen zullen in 2021 herstellen tot het niveau van voor COVID-19;

• De verzekeringsvraag zal in 2020 sterk afnemen als gevolg van de pandemie; premies voor levensverzekeringen wereldwijd dalen met 6% en schadeverzekeringen met 0,1%;

• In het levenbedrijf  worden spaarproducten het zwaarst getroffen; in de schadeverzekerings-, reis- en handelsgerelateerde verzekeringsbranches zullen het meest lijden;

• Onder aanvoering van China zullen opkomende verzekeringsmarkten de kracht van de wereldmarkt ondersteunen met een totale premie van 1% dit jaar en 7% in 2021;

• Premieverhogingen in de zakelijke verzekeringsbranches zullen de winstgevendheid in het schadebedrijf ondersteunen; het toenemende risicobewustzijn als gevolg van COVID-19 zal de premiegroei op lange termijn in vele bedrijfstakken ondersteunen

Dat zijn enkele highlights uit de recente Sigma Study van het Swiss Re Insitute, dat ervan overtuigd is dat de verzekeringssector de door COVID-19 veroorzaakte wereldwijde economische recessie van dit jaar zal overwinnen De sterkste economische krimp sinds de jaren dertig zal leiden tot een daling van de vraag naar verzekeringen in 2020, meer nog voor levensverzekeringsproducten, met een verwachte wereldwijde premie van 6%, dan voor schadeverzekeringen (-0,1%). Het totale premievolume keert echter al in 2021 terug naar het niveau van vóór de crisis, naast een langduriger herstel in de wereldeconomie. Er zal sprake zijn van sectordivergentie, met premievolumes voor schadeverzekeringen boven het niveau van voor de crisis en die voor levensverzekeringen onder dat niveau.

De opkomende economieën, geleid door China, zullen de comeback van de verzekeringsmarkt ondersteunen. Swiss Re Institute schat dat het totale premievolume in geavanceerde markten (leven en schade) dit jaar met 4% zal krimpen en zal terugkeren naar een positieve groei van meer dan 2% in 2021. In de opkomende markten zal de premiegroei in een positief gebied blijven in beide jaren met 1% gestegen in 2020 en 7% in 2021.

“De verzekeringssector toont veerkracht in het licht van de door COVID-19 veroorzaakte economische neergang”, zegt Jerome Jean Haegeli, Group Chief Economist bij Swiss Re. “De omvang van de afname van de premieniveaus zal vergelijkbaar zijn met die van de wereldwijde financiële crisis in 2008-2009, hoewel de economische krimp van dit jaar met ongeveer 4% veel groter zal zijn. Anders dan voor de wereldeconomie verwachten we een sterke V- vormig het herstel van de verzekeringspremies, een opmerkelijke vertoning gezien het feit dat de wereld momenteel in de greep is van de diepste recessie ooit “.

Er bestaat veel  onzekerheid over wat de uiteindelijke schadelast van de pandemie zal zijn, met een gemiddelde schatting van verschillende externe en openbare bronnen van ongeveer 55 miljard dollar. De verzekeringssector is volgens de onderzoekers kapitaalkrachtig genoeg  om verliezen op te vangen .”Het hoogste niveau van de totale schattingen van schadeverzekeringsclaims door de meeste externe verzekeringsanalyses is $ 100 miljard vergelijkbaar met de verliezen veroorzaakt door de orkanen Harvey , Irma en Maria in 2017, die de industrie ook kon opvangen”, zegt Haegeli. “De COVID-19-ervaring benadrukt het belang van verzekeringsvoorzieningen voor pandemieën. Het is een les voor zowel verzekeraars als beleidsmakers die, in het belang van maatschappelijke en economische stabiliteit op lange termijn, moeten zoeken naar meer publiek-private partnerschapsoplossingen voor pandemische risico’s “.

De COVID-19-crisis zal Volgens het Swiss Re Institue uitdagingen opleveren voor de winstgevendheid van de industrie. Naast pandemie-gerelateerde verliezen, zullen de beleggingsopbrengsten gematigd blijven omdat de rentetarieven langer laag blijven, wat een impact heeft op de levensduur en de longtail lines in de schadeverzekeringsbranche. . Stijgende bedrijfsfaillissementen kunnen leiden tot verliezen op belegd vermogen. In het levenbedrijf  zullen schadebetalingen als gevolg van COVID-19 waarschijnlijk een beperkte impact hebben, maar dalende verkoop- en fee-inkomsten, zullen dit jaar de winst drukken .

Aan de andere kant heft  COVID-19  zich voorgedaan in een verhardende verzekeringsmarkt , een trend die zich waarschijnlijk zal voortzetten, vooral in zakelijke sectoren. Dit, en het verwachte herstel van de verzekeringsvraag, zal de winst op langere termijn ondersteunen. De ervaring met de economische en  gezondheidscrisis van dit jaar zal het risicobewustzijn en de vraag naar risicobescherming in vele bedrijfstakken vergroten. De COVID-19-schok zal waarschijnlijk ook andere paradigmaverschuivingen versnellen, zoals een herstructurering van wereldwijde toeleveringsketens om toekomstige verstoringsrisico’s van bedrijven te beperken, wat leidt tot nieuwe premiumpools in de sectoren property, engineering  en surety-verzekeringen.