Sharon van Herel en Peter Kegel (HDI Global): “Continu een reële prijs die past bij de kwaliteit van het risico; dát moet het ‘nieuwe normaal’ worden”

“Géén hectische overspannen markt meer aan het einde van het jaar, maar continu een reële prijs die bij de kwaliteit van het risico past; dát moet ‘het nieuwe normaal’ worden.” Met die woorden kijken Sharon van Herel en Peter Kegel, respectievelijk Managing Director en  Head of Underwriting & Distribution bij HDI Global SE, in een interview in Risk & Business Magazine vooruit naar het komende jaar en verder

 In de loop van 2018 trok HDI bij monde van haar Managing Director als één van de eerste verzekeraars, zo niet als  eerste, aan de bel bij haar distributiepartners. “Omdat in onze ogen de prijs-risico-verhouding te ver was doorgeschoten, moest er iets gebeuren om de neerwaartse trends in premies en resultaten te keren. Sindsdien hebben we  structurele aanpassingen doorgevoerd, het eerste jaar vooral op property-gebied en in de jaren daarna ook in andere business lines. Met als primaire doel de prijs (premie, eigen risico, clausules etc.) en risico’s weer met elkaar in balans te brengen. Dat was uiteraard geen leuke boodschap voor distributiepartners en klanten, maar wel hard nodig.”

Doelstellingen zeker gehaald

Terugkijkend op de afgelopen jaren en de drie verlengingsronden die sindsdien gepasseerd zijn, zeggen Sharon en Peter desgevraagd dat ‘de doelstellingen absoluut zijn gehaald’. “We hebben betere resultaten behaald, zowel aan de inkomsten- als aan de rendementskant. Wat minstens net zo mooi is dat we door onze geleidelijke, over meerdere jaren uitgespreide maatregelen er tegelijkertijd in zijn geslaagd onze klanten continuïteit te kunnen blijven bieden en zelfs weer nieuwe business hebben kunnen accepteren. Ook die belofte aan onze makelaars en klanten hebben we waar kunnen maken.”  

Desalniettemin is zij van mening dat er ondanks de reeds in gang gezette verbeteringen zaken altijd beter kunnen, zowel bij HDI als marktbreed. “Zoals bijvoorbeeld de terugkoppeling binnen de keten, de financiële en administratieve verwerking en de doorlooptijden, hoewel op al die punten zeker stappen zijn gezet.”  

 “Het is natuurlijk prima dat we inmiddels weer ‘zwarte cijfers’ schrijven, maar een en ander wil niet zeggen dat we er al zijn”, benadrukt Peter. “Het is een continu proces. Er zijn zowel intern als extern nog slagen te maken. Bijvoorbeeld op het gebied van de steeds verdergaande digitalisering. Zo gaan we in ons acceptatieproces nog meer gebruik maken van de beschikbare data om samen met de met ons samenwerkende distributiepartners en klanten risico’s nog beter beheersbaar te maken”, aldus HDI’s Head of Underwriting & Distribution,  volgens wie distributiepartners en klanten dit jaar wederom van de verzekeraar een gedifferentieerde aanpak en voorstellen kunnen verwachten.

“Uitgangspunt daarbij blijft dat prijs en kwaliteit van het risico met elkaar in balans zijn. Dat is echter nog lang niet voor alle risico’s het geval, met name voor de andere businesslines dan property,  al zijn ook voor enkele brandposten nog verdere aanpassingen wenselijk.”

Klik hier voor het volledige artikel: https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2021/05/RB-2_2021-1.pdf