Serviceprovider SUREbusiness: Uitstroom kennis nekt acceptatieruimte

 

“Het Nederlandse bedrijfsleven innoveert sterk. Het gevolg hiervan is dat ook risicoprofielen van bedrijven veranderen. De bouwkundige in 2018 brengt bijvoorbeeld andere (beroeps)risico’s met zich mee dan dezelfde bouwkundige in 2005 had. Dit stelt nieuwe eisen aan de risicobeoordeling bij verzekeringsmaatschappijen. Maar ook ondernemersdurf om nog onbekende risico’s te in te schatten”, stelt Levent Türkmen, directeur van SUREbusiness.

Volgens hem merken financieel adviseurs dagelijks dat voor zakelijke schadeverzekeringen het vinden van voldoende dekkingscapaciteit bij Nederlandse verzekeraars lastig is. “Aanbieders bouwen hun portefeuille af of richten zich meer op de bekende standaard risico’s. Bij veel aanbieders heeft er in de afgelopen jaren ook een forse uitstroom plaatsgevonden van acceptanten met langjarige werkervaring. Het gevolg is dat adviseurs veel tijd kwijt zijn met het vinden van dekking en het vervolgens vergelijken van de condities waartegen deze risico’s worden aangeboden”, zegt Türkmen, volgens wie de gemiddelde doorlooptijd voor nieuwe zakelijke schadeverzekeringen op dit moment gemiddeld drie werkdagen bedraagt. “Wij vinden het daarbij juist belangrijk dat adviseur en acceptant, waar nodig, wel contact met elkaar hebben. Het is immers juist de adviseur die de ondernemer en onderneming kent en kleur kan geven aan het risico dat aangeboden wordt.”

 300ste deelnemer

SUREbusiness richt, dat zich als eén van de weinige serviceproviders exclusief richt op het aan financieel advieskantoren aanbieden van verzekeringsdekking voor de zakelijke schadeverzekeringsmarkt, is gestart in 2016 en is sinds begin 2018 volledig eigendom van Levent Türkmen. De onderneming heeft 18 volmachten van Nederlandse en buitenlandse risicodragers.  Afgelopen vrijdag 22 juni jl. mocht de in Amstelveen gevestigde serviceprovider Raadschelders & zn uit Kudelstaart verwelkomen als 300ste deelnemer verwelkomen. SUREbusiness verwacht in de 2e helft van 2018 nog verder te kunnen groeien. (zie foto)

 Raadschelders & zn is een echt familiebedrijf, is opgericht in 1948 en heeft in eigenaar Remco Raadschelders inmiddels de 3e generatie aan het roer staan. Het bedrijf heeft 8 werknemers in dienst waarvan twee zich bezighouden met de zakelijke verzekeringen. Remco Raadschelders: “Ik ben op zoek naar gemak en snelheid. Nu moet ik vaak lang wachten op een offerte en die tijd heeft de klant niet altijd. Ik verwacht dat ik door het extranet van SUREbusiness eerder een passende offerte naar mijn klant kan versturen en gebruik mag maken van de vaste contactpersonen bij SUREbusiness.”