Sector Schade goed voor 78% van de totale volmachtmarkt

De sector Schade omvat een premievolume van 3,36 miljard euro, goed voor 78% van de totale volmachtmarkt, zo komt naar voren in het Marktrapport Volmachten 2022 over het 1e halfjaar van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) en het Verbond van Verzekeraars.  

Motorrijtuigen vormt de grootste markt met een premievolume van 1,58 miljard euro, gevolgd door Brand (1,02 miljard euro en Aansprakelijkheid (290 miljoen euro). De drie omvatten gezamenlijk 86% van de Schade Volmachtmarkt; de resterende 14% komt voor rekening van rechtsbijstand, transport, luchtvaart, recreatie en geldelijke verzekeringen. De sector Schade liet in 2021 een lichte premiedaling zien, dit jaar volgt een lichte premiestijging met 3%. 

De Sector Inkomen omvat een premievolume van 729 miljoen euro, 17% van de totale volmachtmarkt. De groei van het premievolume komt in 2022 naar verwachting uit op ruim 5%. Sinds 2018 vertoont het premievolume in deze sector een stijgende lijn: van 475 miljoen euro via 565 miljoen euro (2019), 626 miljoen euro (2020), 692 miljoen euro (2021) naar het reeds genoemde bedrag van 729 miljoen euro dit jaar. 

Met 590 miljoen euro omvat de branche Verzuimverzekeringen 81%  van de sector Inkomen. De overige tekening (19%) bestaat uit AOV, WIA en WGA.

Verzonden vanuit Outlook