Schouten Zekerheid versterkt zich met drie medewerkers

Schouten Zekerheid heeft zich recentelijk versterkt met drie medewerkers. Mikle Hardjosoedarmo RGA (links) is vorige maand aan de slag gegaan als  Teamleider Volmacht Brand, Transport & Aansprakelijkheid.  Hij is afkomstig van Schreuder Verzekert, waar hij ruim een jaar heeft gewerkt als Manager Volmacht.                                                   

Eveneens in januari is Miranda Wels-Frunt (midden)  in dienst getreden als Adviseur Risicomanagement. Zij was de afgelopen 23 jaar werkzaam bij Marsh  als Cliënt Advisor en Cliënt Executive. Verder is Alex Janssen (rechts) aangesteld als Specialist Marketing & Communicatie.