Schoonmakend Nederland, NIVRE en het Verbond van Verzekeraars ondertekenen Manifest Duurzaam Schadeherstel: Duurzaam schadeherstel moet de norm worden


Duurzaam herstel moet de norm worden bij het afhandelen van schade, in plaats van vervangen. Schoonmakend Nederland, Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) en het Verbond van Verzekeraars hebben hiertoe een manifest opgesteld met uitgangspunten voor toekomstig schadeherstel. En willen dat duurzaam schadeherstel eind 2024 gemeengoed is in de schademarkt. Het Manifest Duurzaam Schadeherstel is ondertekend tijdens de Schademiddag 2023 van het Verbond.

Het nieuwe normaal

De overstromingen in Limburg (2021) hebben volgens de drie organisaties de urgentie om duurzaam schadeherstel tot norm te verheffen opnieuw zichtbaar gemaakt. “Ook het hergebruik van onherstelbare spullen, eventueel voor andere doeleinden, valt onder duurzaam schadeherstel. Bijvoorbeeld het repareren van apparatuur in plaats van een standaard vergoeding voor een nieuwe. Of een schadehersteller dichterbij huis zoeken in plaats van buiten de regio. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden.
Duurzaamheid is een verantwoordelijkheid voor de hele keten en moet het nieuwe normaal worden, zo staat er ook in het manifest dat is ondertekend door drie partijen.”

Reacties deelnemende partijen

Algemeen directeur Rob Rommelse van Schoonmakend Nederland: “Duurzaam herstel moet de default worden en samenwerken is daarbij cruciaal. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Wij verwachten dan ook dat dit nog maar het begin is en veel meer partijen zich aansluiten bij het manifest. ”


Klaas Brand, voorzitter van het NIVRE: “De expert zal bij de schadeloosstelling niet meer alleen naar de financiële impact van een schade moeten kijken, maar veel nadrukkelijker naar de duurzaamheidsimpact van het herstel. Dat is iets wat de maatschappij meer en meer van ons vraagt. Kijk maar naar de opkomst van de groene polis. En wij zijn van mening dat de maatschappij dat ook van ons behoort te vragen met het oog op de toekomst en dat wij daarbij alle ketenpartners hard nodig hebben. Dat betekent overigens dat experts de hoogte van een schade straks misschien niet meer in euro’s uitdrukken, maar in CO2-uitstoot of in andere factoren met betrekking tot ‘maatschappelijk verantwoord’ handelen, zoals de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het herstelproces.”

Verantwoordelijkheid keten

Lidwien Suur, voorzitter van het Sectorbestuur Schade van het Verbond van Verzekeraars, zette ook haar handtekening onder het manifest: ‘Wij vinden duurzaamheid een verantwoordelijkheid voor de hele keten. Schadeherstel draait, naast het vergoeden van schade, ook om ecologische en sociaal-maatschappelijke waarden. Samenwerkingsafspraken over de wijze van duurzaam schadeherstel zijn dan ook cruciaal. Met dit manifest geven we een duidelijke aanzet vanuit de verzekeringssector.’ NIVRE, Schoonmakend Nederland en het Verbond roepen in het manifest ook andere partijen in de schadeketen op om zich aan te sluiten. En zo samen verder te werken aan een duurzame toekomst.

Branchebestuur Brand doet mee met het manifest Duurzaamheid


Op de eigen website schrijft NIVRE hierover: “Duurzaamheid, klimaat, milieu, ‘groen’ en ‘eco’ zijn tegenwoordig veelgebruikte woorden in de politiek, maar ook voor profit en non-profit organisaties. Het Verbond van Verzekeraars heeft duurzaamheid tot een van haar speerpunten gemaakt. Het branchebestuur Brand heeft deze ontwikkelingen al enige tijd in het vizier en ziet kansen voor schade-experts werkzaam in de branche Brand om zich hierop te onderscheiden.

“Wat het branchebestuur Brand betreft zijn er voldoende mogelijkheden om het schadeproces duurzaam te laten zijn. Denk hierbij aan de volgende voorbeelden: circulair slopen, afgekeurde roerende zaken een tweede leven geven door opkopers uit te nodigen en door eerst herstel grondig te onderzoeken door herstelbedrijven uit te nodigen die daarin gespecialiseerd zijn. Tevens is het toekennen van een waardevermindering na herstel een mogelijkheid om gedupeerden voor (duurzaam) herstel te laten kiezen.”

Een recent georganiseerd Expertisecafé heeft volgens het NIVRE (extra) inzicht verschaft in de duurzame mogelijkheden die er bestaan bij het herstellen van schades die zijn ontstaan aan onder andere vloeren, aanrechtbladen en kozijnen. “Duidelijk is geworden dat herstelbedrijven niet stil zitten en blijven innoveren als het gaat om reparatiemethodieken. Om bij te dragen aan de bewustwording van duurzamere oplossingen is het NIVRE -en dan meer specifiek het branchebestuur Brand- gesprekspartner van het Verbond van Verzekeraars om mee te werken aan het manifest Duurzaamheid. Dit geeft het NIVRE de kans om deel te nemen aan concepten die de basis zullen zijn van het toekomstige schadeproces. In dit schadeproces is duidelijk plaats voor een schade-expert.Het is onze taak de schade-expert gereed te maken voor de veranderde vraag die daarbij hoort.”

bron en foto Verbond van Verzekeraars en NIVRE