Schadeverzekeraars relatief goed bestand tegen stress

DNB roept verzekeraars op om in hun risicomanagement rekening te houden met scenario’s die afwijken van de Solvency II-standaardformule.DNB heeft in 2017 het onderzoek Stresstest Schade gedaan en concludeert dat de Nederlandse schadeverzekeraars zich relatief goed staande weten te houden tijdens natuurrampscenario’s. Dit is enerzijds het gevolg van de goede uitgangssituatie, waarbij de kapitaalpositie in veel gevallen ruim boven de interne solvabiliteitsnorm ligt, en anderzijds het gevolg van de door de verzekeraars ingekochte herverzekeringsdekkingen.