Schadelast verzekeraars door natuurrampen en andere calamiteiten in 2017 op twee na het hoogste ooit

De verzekerde schade door natuurrampen en door menselijk falen veroorzaakte calamiteiten verdubbelde zich dit jaar van $ 65 miljard naar $ 136 miljard, een toename met 110%. De schadelast is ook hoger dan het tien jaar gemiddelde  van $ 58 miljard. De orkanen Harvey, Irma en Maria zijn met een geraamde schadelast van $ 93 miljard vooral debet aan de explosieve toename, zo blijkt uit de eerste prognoses van Swiss Re’s Sigma Study.  In de decennialange historie van dit jaarlijkse schadeoverzicht viel de schadelast slechts twee keer hoger uit, waaronder 2005, het jaar van de orkanen Katrina, Rita en Wilma.

De toename aan verzekerde schade is meer dan volledig toe te schrijven aan de schadelast door natuurrampen:  $ 131 miljard, een 133% toename t.o.v. 2016 ($ 56 miljard) en ook hoger dan de gemiddelde schadelast in de afgelopen tien jaar ($ 51 miljard. De schade voor verzekeraars van door menselijke fouten veroorzaakte calamiteiten  lag daarentegen met $ 5 miljard fors lager dan de $ 8 miljard in 2016 en de gemiddelde schadelast van $ 7 miljard in de afgelopen tien jaar.Ook de economische schade laat dit jaar een forse toename zien: met 63% van $ 188 miljard naar $ 306 miljard (10-jaar gemiddelde $190 miljard) . Natuurrampen zorgden daarvan voor $ 300 miljard aan schade, 69% meer dan de $ 178 miljard een jaar eerder, wat ook het tien jaar gemiddelde is. De schade door menselijk falen liep met 42% terug van $ 10 miljard naar $ 6 miljard. Het tien jaar gemiddelde bedraagt $ 12 miljard.

Twee tegenstrijdige halfjaren

2017 laat volgens  Swiss Re twee totaal tegenstrijdige halfjaren zien. In de eerste helft van het jaar lag zowel het aantal calamiteiten als de schadelast onder het jarenlange gemiddelde. Een vijftal zware stormen in de VS brachten elk een schadelast van meer dan één miljard dollar met zich mee. In maart  werd het noordoosten van Australië getroffen door cycloon Debbie en overstromingen in Queensland en New South Wales (schade $ 1,3 miljard euro), en verder was er in de eerste helft van 2017 extreme kou in Europa, overstromingen in Azië en extreme hitte en droogte in verschillende delen van de wereld.

In de tweede helft deed zich de ene na de andere grote natuurramp voor: de genoemde orkanen Harvey, Irma en Maria (met $ 93 miljard de grootste schadelast sinds Katrina, Rita en Wilma in 2005), die huis hielden in de VS en de Caraïben,  een tweetal aardbevingen in Mexico (meer dan $ 2 miljard) en de grootste bosbranden uit de historie in Californië ($ 7,3 miljard).