Schadelast natuurrampen in 2017 1,5 tot 2,5 hoger dan tienjaargemiddelde

De economische schade als gevolg van natuurrampen en door menselijke fouten veroorzaakte calamiteiten  was vorig jaar $ 337miljard, 87% meer dan de $ 180 miljard een jaar eerder  miljard in 2017 en ruim driekwart hoger dan het tienjaargemiddelde van $ 190 miljard. Dat is meer dan volledig toe te schrijven aan de explosieve toename van de schadelast door natuurrampen: met 93% van $ 171 miljard naar $ 330 miljard. In de afgelopen toen jaar beliep de economische schade door natuurrampen gemiddeld $ 178 miljard.

Uit de cijfers van Swiss Re blijkt daarnaast dat ook de verzekerde schade door natuurrampen fors hoger uitviel in 2017: $ 138 miljard tegen $ 48 miljard een jaar eerder en $ 50 miljard gemiddeld in de afgelopen tien aar. De schade door man-made calamiteiten liep met een kwart terig tot $ 6 miljard. Het is ook lager dan het tienjaargemddede van $ 7 mijlard