Schadebehandelaar Rinus van der Burg (AGCS) nam na 45 jaar afscheid van ‘verreweg de mooiste verzekeringsbranche die er is’

“Ik had in geen andere branche gewerkt willen hebben dan transport. De sector heeft me altijd getriggerd: ze heeft beweging, dynamiek en diversiteit: vrachtwagens, een breed scala aan schepen, casco, de meest uiteenlopende goederen, opslag, aansprakelijkheid, juridische aspecten, noem maar op. Als ik met mijn vrouw op vakantie ben in het buitenland ga ik altijd een keer naar de haven kijken.” Die woorden zijn opgetekend uit de mond van Rinus van der Burg, de man die eind vorig jaar na 45 jaar afscheid heeft genomen van zijn geliefde transportverzekeringsbranche.

In een interview in het Risk & Business Magazine zegt hij al die jaren met veel plezier gewerkt te hebben. “Elke dag kom je wel iets tegen wat je daarvoor nog nooit hebt meegemaakt. Ik heb bovendien de meest uiteenlopende, bijzondere en vakmatige schades meegemaakt.” Volgens Van der Burg zijn de werkzaamheden als schadebehandelaar inde kern hetzelfde zijn gebleven. “Wel zijn de onderlinge verhoudingen wat zakelijker geworden en zijn de schades , onder meer als gevolg van de opkomst van het containervervoer, heel anders geworden en zijn door grotere hoeveelheden en hogere waarden de  gemiddelde schadebedragen sterk gestegen. Ook zijn bedrijven claimbewuster geworden”, aldus  de ervaren schadebehandelaar

 Op de vraag met welke verandering hij persoonlijk het meeste moeite heeft gehad, antwoordt hij: “Met het sluiten van de beide assurantiebeurzen. Het voordeel was dat je in betrekkelijke korte tijd veel mensen zag en sprak en ook alle relevante nieuwtjes en andere ontwikkelingen hoorde. Vooral dat persoonlijk contact is een belangrijk aspect in ons vak. People’s business. Het verschilt nu eenmaal enorm of je bij een discussie over een schade iets tegen iemand face to face zegt of dat diezelfde woorden zwart op wit op papier in een mail staan en waarbij de intonatie en non verbale communicatie ontbreekt.”

Schaderegeling

Waaraan voldoet in jouw ogen een goede schaderegeling? Van der Burg: “Je moet je als verzekeraar bij een schade altijd realiseren dat je met een klant te maken heeft. Die heeft  recht op een rechtvaardige schaderegeling. Daarom moet je altijd blijven zoeken naar een oplossing. Mijn motto was altijd: zoek als verzekeraar altijd naar de dekking en niet naar de uitsluiting. Dat komt ook naar de klant sympathieker over. Wees bovendien, ook bij een afwijzing, duidelijk naar elkaar  en blijf in gesprek. Met ruzie schiet niemand wat op. En werk altijd met de beste specialisten. Transportschades zijn zo complex en omvangrijk, daar moet je deskundige en ervaren schade-experts bij halen en geen jonge, onervaren krachten.”

Van der Burg  noemt een goede schaderegeling dan ook essentieel. “Als er discussie is of een geschil is, is dat altijd over een schade, nooit over acceptatie. Bovendien is ‘schade’ uiteindelijk het product dat je als schadeverzekeraar verkoopt en dus waarom een klant zich verzekert.” Op de vraag hoe er op de Nederlandse zakelijke verzekeringsmarkt in het algemeen wordt omgegaan met de afwikkeling van schades, antwoordt van der Burg met ‘verschillend’. “

Hij licht toe: “Ik vind het belangrijk dat verzekeraars en makelaars, ondanks hun soms verschillende belangen, bij schades gezamenlijk optrekken met de klant en niet, zoals met enige regelmaat het geval was, als tegenpartijen. Je moet in mijn ogen geen ruzie maken met elkaar maar samenwerken met oog op de gedupeerde verzekerde. Zoals eerder gezegd, de insteek van elke schadeafwikkeling moet zijn dat er een oplossing komt, hoe complex de schade ook is. Het liefst een oplossing waarin alle partijen zich uiteindelijk kunnen vinden.” 

Het volledige interview vindt u hier: https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2019/02/Magazine_RB_1_2019.pdf.