SAR organiseert expertsessie over asbest op Zakelijk Platform  

 

De SAR (Stichting Assurantie Registratie), dat de vier erkenningsregelingen RAiA, RGA, RMiA en RPA beheert en faciliteert, organiseert tijdens het Adfiz Zakelijk Platform op 19 september a.s. één van de vier expertsessies. Dat is de sessie met als titel ‘Asbest; feiten, fabels, ontwikkelingen en aansprakelijkheid’, die wordt gegeven door  mr. Piet Bosma,  schade-expert bij Lengkeek.

In een toelichting over het programma wordt gemeld dat de praktijk van alledag talloze voorbeelden laat zien waarin asbest een hoofdrol speelt en die leiden tot juridische geschillen. Installatiewerkzaamheden waarbij per ongeluk in asbesthoudend materiaal gezaagd wordt, een pand waarin een huurder asbestleidingen ontdekt, een brand waarbij asbestdeeltjes op naburige erven terecht komen of een hagelstorm waardoor asbesthoudend dakmateriaal beschadigt. In zijn presentatie gaat Bosma middels een interactieve workshop in op hoe je als adviseur je klant hier het beste bij kunt ondersteunen. Vraagstukken die, met de toenemende overheidsmaatregelen op het gebied van asbest, steeds vaker gaan spelen.”

Overige sessies

De andere drie expertsessies zijn:

De impact van nanotechnologie in de praktijk

De toepassing van Nanotechnologie heeft directe gevolgen heeft voor de (on)verzekerbaarheid van bepaalde risico’s die je nu en straks in je dagelijkse praktijk gaat tegenkomen? Dit werkt door in het adviesvak. Maar wat is deze nieuwe techniek eigenlijk? Hoe is het ontstaan en hoe beheerst het ons leven? Janneke Hoedemaekers, Directeur van Mesa+ aan de TU in Twente, zal op verzoek van Reaal deze expertsessie verzorgen tijdens het Zakelijk Platform

Onverzekerbaarheid in de inkomensbranche 

Naast het individuele arbeidsongeschiktheidsrisico staat ook het bedrijfsmatig verzekeren van het verzuimrisico onder druk. Voor het eerst in jaren neemt het ziekteverzuim namelijk weer toe in Nederland. Deze stijgende schadelast resulteert in hogere premies en uiteindelijk in een dalende bereidheid onder werkgevers om het verzuimrisico te verzekeren. Bieden stop-loss producten in dit geval een oplossing? En wat gebeurt er als het verzuim daadwerkelijk een vlucht gaat nemen? Peter Abelskamp – inkomensspecialist en voorzitter van de NVIA – neemt de aanwezigen mee in bovenstaande thematiek. In zijn presentatie zal hij ons bijpraten over de meest actuele ontwikkelingen in de markt. Daarnaast gaat hij het gesprek met je aan over het onderbrengen van lastig verzekerbare inkomensrisico’s.

Veel te doen over pensioen
Tijdens de expertsessie Pensioen wordt stil gestaan bij het pensioenakkoord dat in de maak is. Verder bespreken Mart Vreven (commercieel directeur Employee Benefits Allianz Nederland) en Bram Overbeek (manager Products & Markets Life & Income Allianz Nederland) vijf belangrijke thema’s die impact hebben op de pensioenbranche, de adviseur en diens klanten: consolidatie en schaalvergroting, de integratie van de opbouw- en uitkeringsfase, robo-advies, de nieuwe AFM-leidraad en de veranderende rol van adviseur en werkgever.  Enkele vragen die de revue zullen passeren: Wordt de pensioendeelnemer de nieuwe klant? En zo ja, wat wordt het verdienmodel? Hoe krijgen we de pensioendeelnemer geactiveerd en hoe helpt technologie daarbij?  Want nog steeds verdiepen veel te weinig Nederlanders zich in hun oudedagsvoorziening. En wordt er wel gesproken van een algehele “pensioenbewusteloosheid”.

 Programma:

12.30 uur: Ontvangst met lunch: kennismarkt
13.30 uur: Welkomstwoord door Adfiz directeur Enno Wiertsema
13.40 uur: Plenair programma onverzekerbare risico’s met o.a.:

  • Ralph van Helden van Lloyd’s deelt zijn visie hoe een internationale benadering kan bijdragen aan mogelijke oplossingen.
  • Jeroen Everling van Willis Towers Watson laat zien hoe zij als adviseurs ervaring hebben met affinities om dekking te realiseren.
  • Jurjen Burghgraef, Burghgraef van Tiel & Partners voert onafhankelijke risico-inspecties uit en zal spreken over het belang van preventie.

15.00 uur: Pauze
15.15 uur: Eerste ronde expertsessies
16.30 uur: Tweede ronde expertsessies
17.30 uur: Diner-buffet: kennismarkt

Foto Adfiz