Samenwerking NVIA en NEN voor Erkend Risicoadviseur

De Nederlandse Vereniging Inkomen Adviseurs (NVIA) gaat meer aandacht besteden aan duurzame inzetbaarheid van personeel. Daartoe zijn de Stichting Certificering NVIA en het Nederland Normalisatie-instituut NEN een samenwerking aangegaan voor het register van Erkend Risicoadviseurs (ERA). Het doel van de samenwerking is het optimaliseren van de certificatieprocedure voor het ERAberoepsprofiel ‘Duurzame Inzetbaarheid’. Dat verbetert voor risicoadviseurs de toepasbaarheid ervan. Dit register draagt bij aan een kwaliteitsimpuls voor de advisering op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

“NVIA-adviseurs krijgen de mogelijkheid om conform NEN-normering ook te adviseren over duurzame inzetbaarheid van personeel”, zegt Peter Abelskamp, voorzitter van de NVIA. Hij is verheugd dat het ERA-programma een plek krijgt binnen de Stichting Certificering NVIA. De NVIA is een snel groeiende beroepsorganisatie waar professionals bij zijn aangesloten die werkzaam zijn op het gebied van inkomens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en sociale zekerheid. Het ERA-register telt momenteel negen Erkend Risicoadviseurs. De ambitie leeft om dit aantal snel naar honderd te laten uitgroeien. ERA verwacht onder meer te profiteren van de expertise en autoriteit van NVIA in de sector.

Ontstaan ERA-register

Een Erkend Risicoadviseur is een breed gekwalificeerde specialist op het gebied van risicomanagement, bedrijfscontinuïteit en/of duurzame inzetbaarheid van personeel. Het initiatief voor het ERA-register ontstond vijf jaar geleden, na een reeks masterclasses van Nationale-Nederlanden over risicomanagement. Met hulp van het NEN werd in 2014 een beroepsprofiel en certificeringsprocedure opgesteld en het ERA-register geopend. Vertegenwoordigers van verschillende marktpartijen, zoals verzekeraars en advieskantoren, hebben zitting in het College van Deskundigen. Voorzitter van dit college is Jaap den Breejen, tevens directeur bij Meeùs.

De Stichting Certificering NVIA en NEN nemen nu het onderdeel ‘Duurzame Inzetbaarheid’ van de Erkend Risicoadviseur, inclusief de examinering en PE-regeling onder de loep. Namens de Stichting Certificering NVIA zal Erik van den Crommenacker (manager Inkomen bij Nationale-Nederlanden) zitting nemen in het College van Deskundigen, waar de kwaliteit van het traject wordt gewaarborgd. Hij zal binnen de Stichting Certificering NVIA een voortrekkersrol gaan vervullen rond het thema duurzame inzetbaarheid. Zo staat er voor 27 september een seminar over dit onderwerp gepland. Tijdens dit seminar zal ook de samenwerking tussen NEN en de NVIA, het beroepsprofiel en de certificeringsprocedure voor de Erkend Risicoadviseur ‘Duurzame Inzetbaarheid’ nader worden toegelicht.