Salarisschalen cao Verzekeringsbedrijf Binnendienst 2019

Conform de afspraak met cao-partijen worden per 1 januari 2019 de salarisschalen cao Verzekeringsbedrijf Binnendienst verhoogd met 2%. Daarnaast zijn de bedragen van het wettelijk minimumloon gewijzigd.De aangepaste salarisschalen cao Verzekeringsbedrijf Binnendienst zijn hier te vinden.

Het Verbond (sectorbestuur Arbeidvoorwaarden) sluit als werkgeverspartij met de vakorganisaties cao’s af voor de binnendienst en de buitendienst, die de leden van de sector arbeidsvoorwaarden rechtstreeks binden. Het beleid is gericht op een kwalitatief goede, marktconforme en uitvoerbare regeling van arbeidsvoorwaarden voor de bedrijfstak, met ruimte voor eigen beleid van ondernemingen.

Bron: Verbond van Verzekeraars