Ruime meerderheid consumenten wil dat hun bank en financiële instelling duurzamer wordt

Meer dan tweederde (67%) van de consumenten wereldwijd wil dat hun bank of financiële instelling in de toekomst duurzamer wordt. Ook de Nederlandse consument verwacht meer groene financiële diensten en maakt zich daarnaast zorgen over het zogeheten greenwashing waar veel banken zich volgens hen schuldig aan maken. Dit blijkt uit een nieuw rapport van cloudbankingplatform Mambu.

Voor het rapport getiteld ‘Is the grass greener on the sustainable side’ werden meer dan 6.000 consumenten wereldwijd ondervraagd over hun houding ten opzichte van groene financiering en de rol die dit speelt bij het kiezen van een bank of aanbieder van financiële diensten. Uit het rapport blijkt dat de meerderheid voorstander is van groenere financiële opties, zoals groene hypotheken en duurzame crypto’s, maar dat consumenten weinig vertrouwen hebben in de duurzaamheidscertificaten van de sector.

Wereldwijd verklaarde bijna de helft (48%) van de consumenten dat toegang tot groene financiële diensten de afgelopen vijf jaar belangrijker voor hen is geworden. In Nederland gaf een derde dit aan. Iets meer dan een kwart van de ondervraagde consumenten, zowel wereldwijd als in Nederland, heeft al eens bewust gebruikgemaakt van een duurzaam bankproduct of -dienst. Daarvan was de overgrote meerderheid (wereldwijd 84%, Nederland 68%) meer tevreden over deze diensten dan over traditionele bankproducten.

Greenwashing en groene financiering

Driekwart van de Nederlanders is echter van mening dat hun huidige financiële instelling zich schuldig maakt aan greenwashing. Wereldwijd is dat 67%. Slechts twee op de vijf (42%) consumenten denken dat hun huidige bank of financiële dienstverlener duidelijk communiceert over duurzaamheidsbeloften, en slechts 37% weet welke klimaatdoelen zij publiekelijk hebben aangekondigd of waartoe zij zich hebben verbonden.

Er heerst ook verwarring over wat ‘groene financiering’ precies is. Zo is het verschil niet duidelijk tussen groene financiering (een product dat is ontworpen om het milieu te beschermen of om de effecten van financiering en investeringen op het milieu te beheren) en ethische financiering (financiering die niet alleen rekening houdt met financieel rendement, maar ook met milieu-, sociale en governancefactoren), wat aangeeft dat er behoefte is aan meer voorlichting en communicatie binnen de sector. Het niet langer financieel ondersteunen van fossiele brandstofleveranciers is wereldwijd een aandachtspunt, maar alleen in Nederland haalt het de top 3 van kenmerken van groene financiering.

Uit het onderzoek blijkt dat consumenten wereldwijd willen dat banken transparanter zijn en meer macht hebben om hen ter verantwoording te roepen. Bijna 58 procent zou graag meer controle hebben over hoe en waar hun geld wordt geïnvesteerd om het af te stemmen op hun persoonlijke waarden. Ondertussen zou meer dan de helft (55 procent) willen meebeslissen over het soort groene financiële producten en diensten die hun financiële instelling in de toekomst ontwikkelt.

Anna Krotova, directeur Duurzaamheid bij Mambu, zei: “Uit ons onderzoek blijkt dat consumenten steeds meer op zoek zijn naar manieren om groenere financiële beslissingen te nemen, maar sceptisch blijven over hoe hard banken zich daadwerkelijk inzetten voor duurzaamheid. Ze willen een actievere rol spelen om van groene financiering de toekomst van de financiële sector te maken, en er is een enorme kans voor vooruitdenkende spelers om een voorsprong te nemen in deze overgang. Mambu stelt financiële instellingen in staat om precies dat te doen en snel en kosteneffectief duurzame financiële producten te ontwikkelen om tegemoet te komen aan de wensen van de consument.”

Groene loyaliteit

Om het kiezen voor groenere financiële beslissingen nog aantrekkelijker te maken, zou 42% van de consumenten wereldwijd open staan voor beloningen en loyaliteitsprogramma’s. Eenzelfde percentage zou graag meer horen over duurzame doelen bij aanvang van het afnemen van financiële producten en diensten.

Toch zijn consumenten minder geïnteresseerd in de details van deze doelen. Iets meer dan een kwart (26%) zou graag maandelijks duurzaamheidsrapporten ontvangen van hun bank en slechts 20% is geïnteresseerd in benchmarking of het toekennen van een score aan de hand van een duurzaamheidsindex of -ratingsysteem.Als het gaat om de meest gewenste groene financiële producten, noemen consumenten wereldwijd duurzame credit- en debitcards (45%); groene spaarrekeningen en obligaties (42%); groene leningen (31%) en groene hypotheken (31%). In Nederland zijn vooral de spaarrekeningen en obligaties in trek (37%), en groene hypotheken (37%).

De bevindingen tonen ook aan dat groene financiering kansen biedt voor banken, aangezien bijna de helft (49%) van de consumenten zegt te overwegen om over te stappen naar een aanbieder die zich meer inzet voor duurzaamheid, maar minder dan een derde (32%) is bereid om hiervoor een meerprijs te betalen.

Om het volledige rapport te lezen: https://mambu.com/insights/reports/disruption-diaries-green-banking