Ruim driekwart Adfiz-leden zien dit jaar omzet uit zakelijke markt verdergroeien

Bijna driekwart (74%) van de Adfiz-leden verwachten dit jaar hun totale omzet te zien groeien (60% licht, 14% sterk), terwijl 21% een stabilisering voorziet en slechts 5% een lichte omzetdaling. Van alle branches is men het meest positief over de zakelijke markt (leven en schade): 59% verwacht dit jaar hierin een lichte omzetgroei te realiseren , 18% een sterke, terwijl 20% een stabilisering prognosticeert. Dat zijn enkele uitkomsten uit de jaarlijkse inventaris van brancheorganisatie Adfiz onder de aangesloten kantoren. Drie van de vijf Adfiz-leden (61%) verwacht een verdere groei uit particuliere schade- en levensverzekeringen  26% uit hypotheken en 39% uit overige activiteiten.

 

PRIORITEITEN IN 2019

 Gevraagd naar wat de prioriteiten voor 2019 zijn wordt het actief beheer van de portefeuille het meest genoemd. Hieronder een overzicht:

1. Actief beheer portefeuille  (37%  hoogste prioriteit; 62% Top 5 prioriteit)  

2. Groei in zakelijke markt  (13%  resp. 42%)

3. Uitbreiding adviesrol richting financiële planning ( 3% resp. 14%)

4. Groei binnen bestaande klanten  (7% resp.  50%)

5. Groei in particuliere markt  (1% resp.18%)

6. Verhogen efficiëntie werkprocessen  (11% resp. 64%)

7. Transitie van administratief naar meer advies georiënteerd  ( 9% resp 32%)

8. Innoveren, benutten Fintech mogelijkheden () 3% resp 18%)

2018

Zeven van de tien Adfiz-leden hebben vorig jaar hun omzet zien toenemen. De gemiddelde groei beliep 9%. Een op de vijf kantoren (21%) geeft aan dat de inkomsten gelijk zijn gebleven ten opzichte van 2017 en 9% spreekt over een inkomstendaling met gemiddeld 5%. Ook vorig jaar werd de grootste groei behaald in de zakelijke sector (leven en schade). Vier van de vijf Adfiz-leden (81%) boekte hierin naar eigen zeggen een omzetgroei met gemiddeld 8%. Vorig haar waren die percentages resp. 66 en 6% en in 2016 53% en 4%). Bij 16% beleven de inkomsten gelijk en bij slechts drie procent was sprake van een daling (met gemiddeld 3%).

In de particuliere sector boekte 64% een omzetgroei van gemiddeld 7% (was 54 en 7%), uit hypotheken 51% met gemiddeld 17% (was 80% resp 34%) en uit overige activiteiten 16% met gemiddeld 10% (57% resp 12%).

Kijk hier voor alle uitkomsten: https://www.adfiz.nl/media/3052/nieuwjaarspeiling-2019-rapport.pdf

Kijk hier voor de infographic: https://www.adfiz.nl/media/3049/infographic-2019-nieuwjaarspeiling.pdf