Ruim de helft Duitsers voorstander van ‘huwelijkse voorwaarden’ voor goede vrienden en vriendinnen

Duitsers steunen huwelijksachtige rechten en plichten voor goede vrienden. Omdat het aantal alleenstaanden en kinderlozen toeneemt, worden vrienden voor steeds meer mensen steeds belangrijker. Volgens de plannen van de federale regering in Duitsland zouden goede vrienden daarom een op een huwelijk gelijkende relatie moeten kunnen aangaan,  gecombineerd met bijvoorbeeld fiscale voorrechten en rechten op informatie maar ook met ‘onderhoudsverplichtingen’. Dat is één van de uitkomsten uit een representatieve enquête die het opinie-onderzoeksinstituut YouGov in opdracht van het door het Duitse Verbond van Verzekeraars GDV gesteunde initiatief “7 Years Longer” heeft uitgevoerd ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Vriendschap op 30 juli jl.

De meerderheid van de Duitsers steunt deze plannen: 57% van de ondervraagden is voorstander van de zogenoemde  Verantwortungsgemeinschaft, slechts één op de vier (27%) wijst het model af. GDV-directeur Jörg Asmussen is ook ingenomen met het initiatief van federaal minister van Justitie Marco Buschmann: “De samenleving verandert. Voor steeds meer mensen worden vrienden een plaatsvervangende familie – vooral op oudere leeftijd. Wederzijdse zorg moet daarom wettelijk worden erkend

Bijna een kwart van de Duitsers betreurt verlies van vrienden door Corona-geschillen

Uit het onderzoek blijkt verder dat corona sommige vriendschappen heeft verdeeld. Iets minder dan een kwart (22%) van de Duitsers heeft ten minste tijdelijk vrienden verloren in het geschil over de Coronamaatregelen. Voor zeven procent is de relatie volledig stukgelopen, en voor evenveel is de uitkomst van het geschil nog open.

Vrienden zijn belangrijk voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. “Naast familie zijn vriendschappen de belangrijkste steun in het leven. Het is de moeite waard om voor hen te vechten, ook al is dat soms moeilijk”, zegt Asmussen. Uit studies blijkt dat mensen met een intacte kring van vrienden en kennissen gezonder en langer leven dan mensen met weinig contacten.

“Vrienden beschermen ons tegen eenzaamheid. Ze houden ons actief, geven ons troost in moeilijke tijden en beschermen ons tegen slechte gewoonten. Ze zijn dus goed voor lichaam en geest“ vervolgt hij. De meerderheid van de Duitsers ziet dat ook zo: Acht van de tien ondervraagden geloven dat vrienden een positieve invloed hebben op de gezondheid en de levensverwachting.

Zes procent zonder vrienden – nauwelijks verschil tussen jong en oud 

Ongeveer twee derde (67%) van de Duitsers heeft maximaal vijf vrienden, zo blijkt uit de enquête. Bij de 55-plussers ligt dit percentage met 72% hoger dan bij de 18- tot 24-jarigen (61%). Anderzijds heeft een groter deel van hen 6 tot 20 vrienden. “Het gaat er niet zozeer om hoeveel vriendschappen je hebt, maar hoe hecht ze zijn,” zegt Asmussen.

Slechts zes procent van de Duitsers heeft geen vrienden. Maar ook op oudere leeftijd kunnen nauwe contacten worden gelegd – aldus de ondervraagden. Acht van de tien Duitsers zijn het eens met de stelling dat je ook als 60-plusser nog nieuwe vrienden kunt maken.