RMiA en RPA organiseerde vorige week twee seminars; komende weken nog twee sessies


Om adviseurs te ondersteunen in hun adviespraktijk heeft het RMiA-bestuur besloten om deze maandeen aantal webinars te organiseren waarin de actualiteit centraal staat. Vorige week vond het eerste  webinar  plaats: ‘Toegevoegde waarde van het intermediair in tijden van corona’ , die werd gegevens door  Fred de Jong. Een dag later organiseerde de RPA het webinar “Samen door de crisis” met medewerking van Monica Swalef.

Voor de komende weken staan nog twee webinars op het programma: Integrriteit door Rob vcanvErp (UvA) en ‘Corona en andere crisis – lessons learned’ door René Doff (UvA)

 Dinsdag 19 mei 2020 – Integriteit door Rob van Erp – UvA
Integriteit is een breed begrip en betekent voor verschillende mensen vaak heel wat anders. En juist in moeilijke tijden is het goed om het gesprek aan te gaan over integriteit. Met de volgende vragen in het achterhoofd: integriteit: geschreven of ongeschreven regels? Hoe integer ben je zelf eigenlijk? Is dat altijd hetzelfde of zijn er omstandigheden denkbaar dat dit anders is? Een prikkelende en zeer actueel webinar over integriteit in tijden van crisis.

Maandag 25 mei 2020 – Corona en andere crises – lessons learned door René Doff UvA
Wat zijn de gevolgen van corona? Had u zich beter kunnen voorbereiden? De afgelopen jaren hebben zich heel wat crises voorgedaan en wat heeft de verzekeringsbranche daarvan geleerd? Is de sector sterker geworden of worden we steeds weer overvallen door nieuwe gebeurtenissen? Tijdens dit webinar besteden we aandacht aan de lessen die we hebben getrokken uit de diverse crises van de afgelopen decennia. Hierbij zeker ook aandacht om deze lessen toe te passen op de dagelijkse praktijk van de verzekeringstussenpersoon.
 

U kunt zich voor deze webinars inschrijven via het ‘mijn.sar.nu account’. U. Om ook tijdens deze webinars gelegenheid te bieden tot interactie en het stellen van vragen wordt het aantal deelnemers beperkt tot 20. Deelname aan deze webinars is gratis.
 

‘Toegevoegde waarde intermediair’

Twintig intermediairs namen vorige week donderdag (7 mei) deel aan het eerste webinar ‘Toegevoegde waarde van het intermediair in tijden van corona’ door Fred de Jong. Zij kregen over dit onderwerp tal van   tips om aan de slag te gaan met hun klanten en medewerkers. “Belangrijk voor het intermediair om nu te werken aan de uitdaging om onzekerheid zekerder te maken, complexiteit eenvoudiger te maken en het ontastbare tastbaar”, aldus De Jong, volgens wie er door de coronacrisis meer behoefte is aan specifiek financieel advies. Uit een e poll bleek dat 80% verwacht dat de behoefte aan financieel advies na de coronacrisis zal stijgen. Ook voor deze periode gaf Fred de Jong de nodige adviezen.  

 

RPA-webinar ‘Samen door de crisis’

De 20 deelnemers aan het RPA webinar “Samen door de crisis” zijn door Monica Swalef in ‘noodtempo’ vorige week vrijdag (8 mei) bijgepraat over de wet pensioencommunicatie, de coronacrisis en de pensioenpraktijk en de status van het pensioenakkoord. Vragen konden nog net via de chat aan het einde van het webinar worden beantwoord.

“Nu iedereen in Nederland zich zorgen maakt over zijn financiële situatie is dit dé kans voor de pensioenadviseurs om in actie te komen en cruciaal om je toegevoegde waarde te laten zien.”, aldus Swalef. Dagelijks wordt actueel nieuws geplaatst op de website https://lnkd.in/edR4Jr2, zodat rustig details nagelezen kunnen worden. “Al is noodtempo nodig om uit deze noodsituatie, de coronocrisis te komen.”

Het tweede webinar van 14 mei is al volgeboekt. Helen Taylor Parkins, voorzitter Register Pensioenadviseur (RPA) sloot dit webinar af met de aankondiging van nieuwe webinars door onder andere Janthony Wielink over inkomen in coronatijd en Erik van Toledo. Berichtgeving volgt spoedig. Inschrijven kan dan via het mijn.sar.nu account


Masterclasses en Workshops
De planning van de masterclasses en workshops voor 2020 is opgeschoven. Dit in verband met het Coronavirus. De verwachting is dat de RPA met ingang van 1 juni a.s. de eerste bijeenkomsten gaat inplannen. De al eerder geplande sessies zullen later in het jaar opnieuw worden gepland. Deelnemers ontvangen hierover automatisch bericht. Mocht men op de nieuwe datum verhinderd zijn, dan kan men

een andere keuze maken uit het aanbod. De SAR verzoekt echter wel om dit aan haar kenbaar te maken via e-mail (info@stichtingassurantieregistratie.nl), zodat wij de sessies intern kunnen omboeken. Dat betekent dat u geen creditnota

HET PENSIOENWEBINAR