Risk Explorer lanceert RisicoMutatieCheck (RMC) voor automatisch ontwikkelingen bij klanten

 

Risk Explorer heeft vorige week de ‘RisicoMutatieCheck (RMC)’ gelanceerd. Hiermee helpt zij zakelijke adviseurs om op volledig geautomatiseerde wijze doorlopend op de hoogte te zijn van cruciale ontwikkelingen bij klanten. De ‘meldplicht’ van de klant en de ‘zorgplicht’ van de adviseur worden op deze wijze digitaal geborgd tussen twee periodieke beheerbezoeken. ‘Het bezoekverslag ‘bewijst’ dat de branche achter de feiten aanloopt’.
Vrijwel alle actiepunten in bezoekverslagen hebben betrekking ‘op het verleden’. Tijdens periodieke beheerbezoeken komen zowel de adviseur als de klant erachter dat sinds het laatste bezoek relevante mutaties hebben plaatsgevonden. Mutaties, die eerder bekend hadden moeten zijn. Als een schade had plaatsgevonden in de periode tussen twee beheerbezoeken, dan is de kans niet onaanzienlijk dat er verzekeringstechnisch problemen waren ontstaan.

De oorzaak: 
Klanten weten niet welke tussentijdse bedrijfsontwikkelingen ze de adviseur moeten melden en adviseurs ‘ondervragen’ hun klanten niet wekelijks. Binnen de verzekeringsdienstverlening is kennelijk sprake van een risicovolle ken-je-klant-‘gap’. De ‘Meldplicht’ van de klant en de ‘Zorgplicht’ van de adviseur lopen langs elkaar heen.

Ewout Strijker, oprichter en CEO Risk Explorer: “Slimme automatisering kan dit soort ‘problemen’ helpen oplossen. Binnen de Risk Explorer risico advies- en beheersoftware hebben we de zogenaamde Risico Mutatie Check (RMC) ontwikkeld, waardoor ‘Meldplicht’ en ‘Zorgplicht’ samenvallen. Via een volledig geautomatiseerd proces zetten klanten periodiek 5 risico-indicatoren (RMC) aan of uit. Het ‘aan’ zetten geeft aan dat er een impactvolle ontwikkeling gaande is. Adviseurs worden hiervan per e-mail direct op de hoogte gebracht en kunnen actie ondernemen. De RMC is voor zowel klanten als adviseurs een uiterst efficiënte en gebruiksvriendelijke aanvulling in het advies- en beheerproces. De RMC maakt kosteloos onderdeel uit van iedere gebruikerslicentie.”

Van ‘te laat’ naar ‘op tijd’
Binnen Risk Explorer zijn 5 ‘risico-indicatoren’ gedefinieerd in de vorm van 5 sleutelvragen die op ieder soort onderneming en ieder soort risicoprofiel van toepassing zijn. Afhankelijk van de mutatie-gevoeligheid van een bedrijf wordt een periodieke frequentie ingeregeld per klant. Klanten ontvangen (volledig geautomatiseerd vanuit Risk Explorer) per e-mail de RMC. Adviseurs krijgen een e-mail nadat de klant de RMC heeft beantwoord.

Robin Drenth, CCO Risk Explorer: “Naar aanleiding van een ‘geïndiceerde’ RMC maakt de adviseur een afspraak om het risicoprofiel in Risk Explorer te actualiseren en daar waar nodig het verzekeringsprogramma aan te passen. De RMC-meldingen worden gelogd in de Risk Explorer Software, zodat de kwaliteit van het adviesdossier nog verder wordt verbeterd. En ten slotte: mochten RMC’s regelmatig ‘ja-antwoorden’ bevatten, dan is dat het signaal dat de frequentie dient te worden opgevoerd. Zo gaan we vanzelf van ‘te laat naar op tijd’.

Borging zorgplicht bij ‘niet-rendabele’ klanten
Adviseurs spreken vaak over niet-rendabele klanten in de portefeuille. Deze worden daardoor niet bezocht of nauwelijks bezocht. De RMC zorgt ervoor dat adviseurs ‘op afstand’ op de hoogte zijn van relevante bedrijfsmutaties die vragen om actie.