Risicomonitor Woningbranden: Aantal inboedel- en opstalclaims met bijna 16% gedaald in vier jaar tijd; regionaal en plaatselijk grote verschillen

 

In 2017 noteerde het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van verzekeraars 95.964 claims op de inboedel- en opstalverzekering waarbij brand de oorzaak was. Dat is 7% minder dan de 103,657 in 2016 en zelfs 15,9% minder dan de 114.056 claims in 2013. Dat is één van de uitkomsten uit de Risicomonitor Woningbranden, die het Verbond van Verzekeraars samen met Brandweer Nederland heeft opgesteld

In 2017 is voor de eerste keer het aantal brandclaims per leeftijd in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat er door polishouders tussen de 28 en 57 jaar naar verhouding vaker een brandclaim wordt ingediend, waarbij dit aantal het hoogst is bij 45- tot 47-jarigen. Gemiddeld wordt er door 38- en 56-jarigen twee keer zo vaak een brandschade geclaimd ten opzichte van de overige leeftijden.

 Andere uitkomsten

Een andere, minder verrassende uitkomst van de Risicomonitor Woningbranden is dat de meeste brandschadeclaims werden ingediend als gevolg van een incident op 1 januari (1.885), gevolgd door oudejaarsdag (836 claims).

Verder blijkt dat er grote regionale en plaatselijke verschillen te constateren zijn. Inwoners uit Overijssel hebben vorig jaar relatief de meeste brandclaims ingediend: 22,1 per 1.000 inwoners (4,2 % minder dan een jaar eerder). Op de tweede plaats volgen de Drenten (17,1/min 4,8%), gevolgd door Gelderlanders (15/+ 0,6%), Groningers (13,9/+ 2,7%), Noord-Brabanders (13,8/min 12,1%) en Limburgers (13/min 19,2%).  De claimcijfers in de overige provincies zijn: Utrecht (10,2/min 14,1%), Noord-Holland (9,4/min 11,9%), Zuid-Holland (9,1/min 10%),Flevoland (8,7/min 14,8%), Friesland (8,7/min 11,5%) en Zeeland (8,1/min 15,5%).

Steden

Bij 13 steden  komt het aantal brandclaims per 1.000 inwoners boven de 10 uit. De lijst wordt aangevuld door Zwolle met 18,5, op de voet gevolgd door twee andere steden uit het Oosten des lands : Enschede (17,4) en  Apeldoorn (17,2).

De tien andere ‘10 Plussers’ zijn: Zoetermeer (12,9), Eindhoven (12,7), Den Bosch (12,4), Arnhem (11,6), Ede en Zaanstad (beide 11,4), Tilburg (11,1), Dordrecht (10,8), Breda en Nijmegen (beide10,5). In drie steden nam het aantal brandclaims met meer dan 30% toe: Maastricht (34,7%), Amsterdam (+ 32%) en de Haarlemmermeer (31,8%). In slechts drie steden daalde het aantal claims in vergelijking met een jaar eerder: Apeldoorn (min 18,1%(, Arnhem (min 3,6%) en Nijmegen (min 0,2%).

Preventie
Verzekeraars en brandweer werken samen om Nederland brandveiliger te maken. De verzekeraars kunnen aan de hand van brandclaims in kaart brengen wanneer en waar er vaak branden in en om de woning plaatsvinden, zowel klein (schroeischades) als groot. De brandweer gebruikt deze informatie en resultaten uit eigen brandonderzoek om gericht publieksvoorlichting te geven. Concrete tips om thuis eenvoudig de brandveiligheid te verbeteren, staan op www.brandweer.nl/brandveiligheid.