RiFD-marktflits: Het gaat beter in de intermediaire sector

Het gaat beter in de intermediaire sector en de tendens is goed. Kijkend naar de balansposities van het intermediair valt op dat de liquiditeit sterk is verbeterd. Dat betekent dat er financieel minder op verzekeraars wordt geleund. Verbetering van de financiële gezondheid van de intermediairs (credit rating) leidt in 2017 wél voor het eerst tot verbetering van de betaalscore. Dit constateert het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD) in haar meest recente marktflits. Daarin staat verder dat bij één van de zes intermediairbedrijven sprake is van een verhoogd (financieel) risico (was 19,3%). Dat zijn dus nog altijd ruim 1.000 intermediairs

De RIFD-cijfers laten verder zien dat het aantal starters toeneemt (van 137 in 2015, via 161 in 2016 naar 189 in 2017) en dat tegelijkertijd het aantal intermediairs dat zijn activiteiten beëindigt afneemt (421/370/335). Daardoor is het aantal financieel advieskantoren in twee jaar tijd met 6,6% afgenomen van 6.880 naar 4,424 met in totaal 8.018 resp. 7.822 kantoren.  “Het aantal kantoren neemt sterker af dan het aantal vestigingen. Dit betekent dat de bestaande kantoren steeds groter worden. Dit is te verklaren uit fusies en overnames. Verder neemt de werkgelegenheid verder toe in de sector: van 32.263 in 2016 naar 32.502 (2016) en 32.742 (2017) medewerkers.  De kantoren worden gemiddeld wat groter: het gemiddelde aantal medewerkers is de afgelopen twee jaar gestegen van 4,7 naar 5,1 FTE)”, aldus RiFD.

Minder volmachten, meer allroundkantoren en specialisten

Het aantal gevolmachtigden is met een kleine 4% (was 10% in 2016) afgenomen tot 1.737 en het aantal gevolmachtigden in twee jaar tijd met 35 naar 260.  Van de startende kantoren profileert 75% zich als een gespecialiseerd kantoor, al neemt het aandeel van de allroundkantoren sinds 2016 toe van 19% naar 25%. Ook het marktaandeel nam toe bij financiële planners (van 8 naar 11%), specialisten (één branche of segment, van 3% naar 7%) en schadekantoor (alleen particulieren, van 1 naar 2%). Het aandeel van de overige kantoren was als volgt: hypotheekkantoor 23% (was 23%), schadekantoor 12% (15%), particulier kantoor (incl. makelaar) 9% (12%), MKB-kantoor (inclusief schadekantoor alleen zakelijk) 4% (8%), pensioenkantoor 3% (9%), vergelijkers 2% (3%) en serviceproviders 1% (1%).

Gezondheid sector verder verbeterd

De gezondheid van de sector is volgens het RiFD verder verbeterd. Het percentage bedrijven met een onvoldoende credit rating (verhoogd risico) is gedaald tot 15,6% (was 19,9% in 2016 en 22% in 2015).  Ook de betaalscores verbeterden in twee jaar sterk. Was deze in 2015 nog onvoldoende bij iets minder dan een zesde (15,6%) en een jaar later nog 15%, het afgelopen jaar daalde dit percentage sterk naar 6,9%.

Uit de RiFD-cijfers blijkt verder dat het aandeel van advieskantoren met een negatief eigen vermogen de afgelopen twee jaar is teruggelopen van 25% naar 19% en die me een negatief werkkapitaal van 33% naar 21%. Eind 2015 had 36% van de assuradeuren en serviceproviders een solvabiliteitsratio van meer dan 20%, 35% van 15 1a 20% en 22% van meer dan 1%; twee jaar later zijn die percentages teruggelopen naar resp. 30%, 27% en 16%.

De volledige RiFD-marktflits op te vragen bij https://www.ratinginstituutfd.nl/.