Richard Weurding: “Duurzaamheid, digitalisering en verzekerbaarheid zijn de drie belangrijkste thema’s voor verzekeraars

“De wereld draait door. Klimaat was al belangrijk, maar wordt dit jaar nog veel belangrijker. In Nederland, maar ook in Europa. Naast duurzaam beleggen en het veranderende klimaat ben ik vooral benieuwd of we met de overheid verdere stappen kunnen zetten in het publiek privaat beter beheersen van het overstromingsrisico? En hoe gaan verzekeraars in concrete situaties om met beleggen en fossiele brandstoffen? Hoe kunnen we het schadeherstel duurzamer maken? Bij grote uitdagingen horen ook stevige ambities.” Die woorden sprak Verbondsdirecteur Richard Weurding afgelopen maandag in  zijn traditiegetrouwe aftrap tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst voor de Verbondsmedewerkers. Hij nam daarbij in vogelvlucht de laatste (inter)nationale ontwikkelingen én de agenda voor dit jaar door.

En wat te denken van de coronacrisis die ons ook in 2022 nog wel even in de greep zal houden? Na bijna twee jaar corona, dat ons leven zowel zakelijk als privé bepaalt, sprak Weurding vooral over verbinding. “Vlak voor kerst hadden we een moeilijk moment en werden opnieuw zware maatregelen aangekondigd. Een lockdown, waarin kinderen opnieuw niet meer naar school konden. We zijn en worden op de proef gesteld. Veel mensen zijn er helemaal klaar mee. Corona heeft impact, op ons allemaal, maar het is een sterk punt van het Verbond om ook in lastige tijden aan elkaar te denken. Het is die verbinding die ons er doorheen sleept.”

Kerntaak verzekeraars

Anders dan andere jaren stapte Weurding al snel over op een interactieve toespraak en vroeg hij collega’s naar hun mening. Bijvoorbeeld over het nieuwe jaarplan en het nieuwe middellange termijnplan dat de titel Samen Sterker heeft gekregen.


“Daarmee refereren we aan de kerntaak van verzekeraars: het organiseren van risicosolidariteit. En tegelijkertijd willen we voorkomen dat die kerntaak onder druk komt te staan.” Op de vraag wat de belangrijkste thema’s uit die nieuwe koers zijn, gaf een van de medewerkers het subtiele antwoord dat “alles dat er in staat belangrijk is”.

Samen Sterker

Volgens Weurding geven de titel (Samen Sterker) en met name de ondertitel (Duurzame oplossingen voor risico’s in een snel veranderende wereld) de grootste uitdagingen voor de komende jaren als vanzelf al weer.
“In die titels zitten duurzaamheid, digitalisering en verzekerbaarheid verscholen. Dat zijn dan ook de drie belangrijkste thema’s voor mij. Komend jaar gaat het erom welke rol verzekeraars willen pakken op die drie thema’s. En, niet geheel toevallig, willen we als Verbond ook graag op die thema’s onze partnerships versterken. Als we door kennisdeling meer en beter kunnen samenwerken met partners binnen en buiten onze industrie, dan zijn we met onze expertise ook in staat om steeds beter oplossingen te creëren en bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen.”N