Resultaatverbetering NN Group mede dankzij betere verzekeringstechnische resultaten in Nederlands schadebedrijfHet operationeel resultaat van NN Group is in de eerste helft van het jaar met 21% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2020 – 1.119 miljoen euro vs 926 miljoen euro –  waarbij bijna alle bedrijfsonderdelen hogere resultaten rapporteerden. Het netto resultaat groeide nog harder: van 587 miljoen naar 1.414 miljoen euro, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde halfjaarcijfers.  De stijging van onze operationele kapitaalgeneratie is vooral te danken aan betere verzekeringstechnische resultaten van he Nederlandse schadebedrijf, de verschuiving naar hoger renderende activa, nieuwe activiteiten bij Insurance Europe en de positieve bijdrage van het bankbedrijf na de wijziging van de methodologie in 2021
 
Zo is men bij het Nederlandse schadebedrijf blij dat de maatregelen die zijn  genomen om de resultaten te verbeteren hun vruchten beginnen af te werpen, met een verbetering van de overall combined ratio naar 92% over de eerste helft van 2021. “De resultaten van Niet-leven zijn echter van nature volatiel en we zullen verbeteringen blijven doorvoeren om de resultaten van dit bedrijf te versterken”, aldus NN.  De  kapitaalpositie blijft sterk, met een Solvency II-ratio van 209% per 30 juni 2021.
Toelichting David Knibbe  

In een toelichting op de cijfers zegt CEO David Knibbe: “’We rapporteren sterke financiële en commerciële resultaten over de eerste helft van 2021 en we maken goede vorderingen met de uitvoering van onze strategie om een veerkrachtige en groeiende kapitaalgeneratie op lange termijn te realiseren. We zagen hogere omzetten bij Japan Life en Insurance Europe, waarbij de markten zich herstelden nu de beperkingen van Covid-19 afnemen en agenten en makelaars hun verkopen online verplaatsen. De gevolgen van de pandemie hebben ook duidelijk gemaakt dat er onvoldoende bescherming is die van invloed is op de bestaansmiddelen en de gezondheid van mensen. Een groter bewustzijn van risico’s en kwetsbaarheid leidt tot een grotere vraag naar dergelijke beschermingsproducten. Dit heeft de toename van de waarde van nieuwe productie ondersteund, die bijna is verdubbeld ten opzichte van de eerste zes maanden van 2020. Ook onze andere onderdelen bleven een commercieel momentum tonen.’  NN’s basisscenario is autonome groei, vervolgt Knibbe. “Maar wij evalueren regelmatig onze portefeuille met het oog op de versterking van marktposities. In dit verband zal de overname van de activiteiten van MetLife in Polen en Griekenland, die wij in juli hebben aangekondigd, onze positie op het gebied van levensverzekeringen en pensioenen in Polen versterken en de marktleidende levensverzekeringsmaatschappij in Griekenland creëren. We hebben ook overeenstemming bereikt over de verwerving van een 70%-belang in Heinenoord, een van de grootste dienstverleners en makelaars in Nederland, waarmee we onze leidende positie in Niet-leven zullen veiligstellen door in te spelen op de voortgaande consolidatie van makelaarsdiensten. In februari hebben we ons bedrijf in Bulgarije afgestoten, omdat de nieuwe eigenaar beter gepositioneerd is om dit pensioen- en levenbedrijf verder te ontwikkelen. Voor onze vermogensbeheerder NN IP onderzoeken we momenteel de mogelijkheden om het platform te verbreden en de groei te versnellen. Wij boeken goede vooruitgang met deze strategische herziening en zullen te gelegener tijd een update geven.”

.