Rene Mandos volgt Eric Lacroix op als bestuursvoorzitter: NLG Groep gaat volgende fase professionaliseringsproces in

Per 1 januari is voormalig Aon-directeur René Mandos (59) aan de slag gegaan als voorzitter van de in 2007 opgerichte NLG Groep, een samenwerkingsverband van 13 gerenommeerde financieel advieskantoren  met een gezamenlijke omzet van meer dan € 100 miljoen en ruim een half miljard euro aan verzekeringspremies. Bij de naar eigen zeggen derde adviesgroep en de grootste onafhankelijke tussenpersoon van ons land is hij Eric Lacroix opgevolgd, tevens directeur van één van de leden (Fidus). Na acht jaar deel te hebben uitgemaakt van het NLG-bestuur, waarvan de helft als voorzitter, heeft Lacroix het voorzittersstokje overgedragen. De aanstelling van Mandos markeert een nieuwe, volgende fase in het professionaliseringsproces van de NLG Groep. Na Kees Boer, Coen van Ham en Eric Lacroix is René Mandos – op parttimebasis –  de eerste bestuursvoorzitter die niet werkzaam is bij één van de 13 ledenkantoren

In het recent verschenen digitale magazine worden de vorige en nieuwe bestuursvoorzitter geïnterviewd. “De snel veranderende verzekeringsmarkt, de gestage groei van de vereniging  en de verschillende onderdelen NLG Pensioen,  NLG Arbo,  NLG Volmacht (inkomensverzekeringen) en de opzet van nieuwe onderdelen NLG Werk (ontzorgen werkgevers) , NLG HRM (personeelszaken) en NLG Verzekeringen (schadevolmachten) kosten veel tijd en aandacht en maken een verdergaande professionaliseringsslag wenselijk’, zo lichten zij de keuze van een externe bestuursvoorzitter toe.

Lacroix geeft toe dat hij bij de start enigszins sceptisch was over de duur van de samenwerking. “Ik was van mening dat een samenwerking tussen financiële  dienstverleners geen lang leven beschoren zou zijn, omdat het bij hen bijna altijd over geld gaat. De NLG heeft mijn ongelijk bewezen. We zijn hét voorbeeld dat financiële dienstverleners wel degelijk effectief met elkaar kunnen samenwerken en dat dit lonend kan zijn voor alle individuele deelnemers. Ik ben dan ook buitengewoon trots wat we hebben neergezet en hoe de  NLG groep zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld.”

  Doelstellingen

Over  de belangrijkste aandachtspunten van het bestuur zegt Rene Mandos:  “De ontwikkelingen op de inkoopmarkt zijn zeker een punt van aandacht, niet in de laatste plaats door de  voortschrijdende consolidatie aan aanbiederszijde, de verhardende verzekeringsmarkt en het selectievere acceptatiebeleid van verzekeraars. Hierdoor wordt het lastiger om risico’s voor onze klanten verzekerd te krijgen. Daarbij is het zaak de relatie met verzekeraars goed te houden. We hebben elkaar nodig.”

De beide andere aandachtspunten zijn volgens Mandos meer van interne aard. “Verdergaande consolidatie is een trend, omdat de markt daarom vraagt. Wat voor verzekeraars geldt, geldt ook voor onze leden. Ook zij blijven groeien en dat heeft ook impact op onze vereniging. Kostenbeheersing en efficiencyverbetering winnen eveneens meer en meer aan belang. Met het oog daarop onderzoeken we de mogelijkheden voor een gezamenlijk IT-platform.”

Kennismakingsrondje

Op de vraag wat  de leden van hem als nieuwe voorzitter kunnen verwachten, zegt Mandos: “De vereniging staat zoals aangegeven voor een nieuwe fase in haar bestaan, naar een verdere professionaliseringsslag.  Door mijn komst als eerste voorzitter van buitenaf is bovendien een herijking van het bestuursmodel nodig. Ik maak momenteel een kennismakingsronde bij alle leden om te luisteren naar hun ideeën ten aanzien van de verdere ontwikkeling van NLG. Daarbij praten we uiteraard ook  over de veranderende verzekeringsmarkt, andere behoeften van klanten en de ontwikkelingen binnen NLG, waaronder het samengaan van enkele leden, en wat dat in hun ogen betekent voor ons als vereniging. Mede op basis van die gesprekken zullen we als bestuur, dat momenteel bestaat uit Herman Broere, Bob Veldhuis en een vacature,  een discussiestuk voorleggen aan de leden met een visie en strategie voor de (nabije) toekomst.”

Mandos zegt daarnaast expliciet te kijken naar het verder ontwikkelen van de succesvolle NLG-onderdelen: NLG Volmacht, NLG Pensioen en NLG Arbo en overige gezamenlijke activiteiten. Zoals de initiatieven van meer recente datum als NLG Werk en  NLG Verzekeringen. Al die zaken vereisen veel tijd en aandacht. Kortom, er is volop werk aan de winkel en dat maakt de uitdaging er alleen maar mooier op. Ik heb er veel zin in.”

Het volledige interview leest u hier:  

https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2020/02/MAGAZINERB1_2020.pdf