Rendez Vous in Monte Carlo: Verdere verhoging van de herverzekeringspremies voorspeld

De herverzekeringspremies zullen in de huidige ‘verhardende’ verzekeringsmarkt het komende jaar naar verwachting licht toenemen: met maximaal een procent of vijf. Dat heeft ratingbureau Standard & Poor’s  gecommuniceerd tijdens het jaarlijkse herverzekeringscongres Rendez Vous de Septembre in Monte Carlo. “Weliswaar hebben de herverzekeringspremies sinds het begin van dit jaar aan ‘momentum’ gewonnen, maar toch is er in tegenstelling  tot de directe verzekeringsmarkt bij herverzekeringen geen sprake van een harde markt”, aldus S&P, dat liever spreekt van firming  dan van hard.

Het ratingbureau is wel van mening dat de herverzekeringssector momenteel wordt geholpen  door de prijsverhogingen in de directe, primary  verzekeringsmarkt. “De stijging van de directe verzekeringspremies, een markt die wel gekarakteriseerd kan worden als ‘hard’, vooral in de VS, wordt bovendien beïnvloed door verzekeringstechnische maatregelen van onder meer Lloyd’s en AIG en tal van andere verzekeraars die de premies hebben verhoogd als gevolg van de hoge schadelast”, aldus S&P, dat net als collega ratingbureau Moody’s de herverzekeringsmarkt ook voor 2020 als stable bestempelt.

S&P voorspelt voor dit en volgend jaar een combined ratio tussen de 95 en 98%, wat beduidend beter is dan  die in 2018 (101%) en 2017(109%). Volgens beide ratingburaus zullen de resultaten echter in sterke mate afhankelijk blijven van het niveau van de schadelast door grote calamiteiten. S&P heeft  88% van de Top 40 van de mondiale  herverzekeraars een stable outlook meegegeven, 10% positief en 2% negatief.

Swiss Re

Swiss Re heeft tijdens het Rendez Vous de Septembre aangegeven voor de komende renewalperiode verdere premieverhogingen te verwachten voor de schadevolle en underperforming verzekeringsbusiness. Voor de overige branches houdt men rekening met een min of meer gelijkblijvend premieniveau, mede vanwege de nog altijd volop in de markt aanwezige tekencapaciteit.

Volgens de Zwitserse herverzekeringsgigant verandert de (her)verzekeringssector in een sneller tempo dan ooit tevoren. “De sector wordt geconfronteerd met een toename aan nieuwe en andere complexe risico’s, terwijl de ontwikkeling van bestaande risico’s als bosbranden, droogte, overstromingen en cyber om nieuwe risicomodellen vragen”, aldus Swiss Re, volgens wie een laatste Sigma-study heeft aangetoond dat de protection gap in de drie voornaamste risicosegmenten natuurrampen, sterftekans en zorguitgaven – inmiddels word geraamd op $ 1,2 biljoen.