Regelgeving en cyber domineren in Biba’s 2023 Manifesto

De British Insurance Brokers’ Association heeft het verhogen van de acceptatie van cyberverzekeringen en het verlagen van de kosten van regelgeving als topprioriteiten voor 2023 aangemerkt. Biba’s 2023 Manifesto, getiteld ‘ Managing Risk – Delivering Stability, werd vorige week  onthuld in de Houses of Parliament en behandelde de noodzaak voor verzekeraars en makelaars om klanten en bedrijven te helpen geschikte verzekeringsproducten te vinden tijdens de crisis van de kosten van levensonderhoud.

 Het manifest bevat 32 oproepen tot actie naast 37 toezeggingen op drie belangrijke gebieden: zorgen voor financiële veerkracht en stabiliteit in moeilijke tijden, de Britse economie helpen om uitdagingen aan te gaan en te groeien, en een makelaarssector ondersteunen die over evenredige regelgeving beschikt en het best in staat is om de groei van het VK te ondersteunen.

 Proportionele regelgeving

 Regelgeving blijft een terugkerend onderwerp in de manifesto’s van Biba. Vorig jaar riep Biba op tot een “heroverweging van de wijze waarop de toezichthouder het toezicht benadert” en heeft er bij de regering op aangedrongen om de Insurance Premium Tax in de volgende begroting te verlagen tot 10%.  Steve White, CEO van Biba, zei dat uit nieuw onderzoek van London Economics blijkt dat verzekeringsmakelaars aanzienlijke financiële druk ondervinden en dat de kosten van regelgeving op een historisch hoogtepunt staan. “Verzekeringsmakelaars kunnen hun rol spelen in het stimuleren van het herstel van de economie en een te voorzichtige aanpak van de regelgeving heeft niet alleen directe gevolgen voor de sector, maar ook – en dat is cruciaal – voor de economie in het algemeen.”

 Biba riep de Financial Conduct Authority op om de kosten en de “onevenredige last van de regelgeving” te verminderen om het Britse MKB te helpen meer risico te nemen en economische groei te creëren. De beroepsorganisatie deed ook een beroep op de regering om na te gaan of de huidige regelgeving voor financiële diensten in verhouding staat tot de risico’s van de makelaardijsector en niet alleen kosten maar ook voordelen voor de klant oplevert. De beroepsorganisatie riep de FCA ook op om het toepassingsgebied van de regelgeving aan te passen zodat beoordelingen van de reële waarde alleen vereist zijn voor verkoop zonder advies, en om meer bekendheid te geven aan en steun te verlenen voor het sjabloon voor de uitwisseling van informatie over de productwaarde. Het model is opgesteld door beroepsverenigingen die de algemene verzekeringsmarkt vertegenwoordigen en moet worden gebruikt door alle marktdeelnemers die moeten voldoen aan de vereisten van de FCA-regels inzake productbeheer.

Craig Tracey MP, voorzitter van de All-Party Parliamentary Group on Insurance and Financial Services, zei dat de FCA “te ver was gegaan met onnodige” Consumer Duty-vereisten voor geadviseerde verkoop van zakelijke verzekeringen. “Ik raad hen aan te luisteren naar de verstandige en eerlijke voorstellen van Biba en het toepassingsgebied en het proces aan te passen tot een meer proportioneel systeem dat mensen helpt die geen advies krijgen bij het kopen van verzekeringen.” Terwijl Biba in het manifesto de feedbackverklaring van de FCA en de komende herziening van de financieringsklassendrempels verwelkomde, riep de beroepsorganisatie de waakhond ook op om na te denken over de vraag of klassendrempels redelijk zijn of niet, en om zo snel mogelijk een eerlijkere tariefstructuur in te voeren.

De oproepen van Biba komen nadat de FCA eind vorig jaar aankondigde van plan te zijn: de compensatiegrenzen te herzien om na te gaan of ze op een passend niveau blijven voor verschillende soorten claims. de financieringsklassen te herzien om na te gaan of de klassendrempels op een passend niveau blijven. samen met het Financial Services Compensation Scheme onderzoek te doen naar consumenten en bedrijven om de FCA een beter inzicht te geven in de impact van FSCS-bescherming op de besluitvorming, het vertrouwen en het gedrag van consumenten, en op het gedrag en de stimulansen van bedrijven. 

Cyberverzekering

 In het manifesto werd de nadruk gelegd op de verschuiving naar online handel en de behoefte aan een robuuste cyberverzekering om de digitalisering van de Britse economie te ondersteunen, zodat deze op een veilige manier vooruitgang kan boeken. Biba onthulde in haar onderzoek naar de kosten van de crisis dat een standalone cyberverzekering een van de meest getroffen gebieden was. De meerderheid van de bedrijven, met name in het MKB, bleek niet over een standalone cyberverzekering te beschikken; slechts 5% van de respondenten had er een, waardoor ze blootgesteld werden aan cyberaanvallen. Bovendien gaf 40% van de klanten toe dat zij zich vroeger wel hadden verzekerd, maar nu niet meer tegen hun cyberrisico’s. In haar engagement om dit probleem aan te pakken, wil Biba haar nieuwe Gids voor Cyberverzekering, geschreven in samenwerking met CFC, promoten om Britse bedrijven te helpen een cyberaanval te voorkomen en te overleven en om inzicht te krijgen in de omvang van cyberverzekering als dienst.

 Onderzoek onder bedrijfsleiders 

 In het manifest onthulde Biba-lid Aon zijn Executive Risk Survey en ontdekte dat de top 10 risico’s waar alle 800 bedrijfsleiders naar eigen zeggen de meeste aandacht aan besteden, zijn inflatie, een financiële crisis, energievoorziening, cyberaanvallen, verstoringen van de toeleveringsketen, wijziging van overheidsbeleid of –regelgeving, een tekort aan arbeidskrachten , een toekomstige pandemie, waardering en bescherming van intellectuele eigendom, klimaatverandering en , kosten van levensonderhoud.

 Gezien het feit dat het meest gerapporteerde probleem in de Executive Risk Survey de inflatie was, bevestigde Biba dat dit een belangrijk aandachtsgebied blijft. Zij erkende dat particuliere en zakelijke  klanten hun dekking wilden verminderen of opzeggen omdat zij zich zorgen maken over de kosten van levensonderhoud, die in combinatie met een inflatie van meer dan 10% het probleem van onderverzekering zullen verergeren. De beroepsorganisatie erkende het probleem van de verzekeringspremiebelasting en zei dat zij weliswaar vond dat het tarief te hoog was, maar dat zij, gezien de huidige economische uitdagingen in het Verenigd Koninkrijk, nu juist opriep tot bevriezing van het tarief voor de rest van deze zittingsperiode om te helpen beschermen tegen het risico van onderverzekering. De oproep voor een bevroren IPT-tarief komt nadat Biba begin vorig jaar – toen Rishi Sunak nog kanselier was – er bij de regering op aandrong om de belasting in de volgende begroting te verlagen tot 10% en aandrong op een gerichte verlichting voor drie gebieden.

Biba zei dat het haar leden zal ondersteunen bij het aanpakken van vragen over stijgende kosten, met een toezegging om richtsnoeren te produceren om hen te helpen uitleggen aan klanten waarom de premies zijn gestegen en wat ze kunnen doen om deze kosten binnen de perken te houden met behoud van voldoende verzekeringsbescherming. Het manifest beoogde ook verschillende werkstromen te ondersteunen om te helpen de arbeidskrachten van de toekomst aan de Britse makelaarssector te leveren en Biba wil dat de sector een “carrière naar keuze” en een “bestemmingsindustrie” wordt met toezeggingen voor nieuwe campagnes om nieuw talent aan te moedigen zich aan te melden.

 Hoewel het manifest vooral gericht is op het aanpakken van regelgevingskwesties en het ondersteunen van bedrijven bij de dreiging van cyberaanvallen, kwam het ook met richtsnoeren voor overstromingsdekking, verzekeringen voor gebouwen met meerdere bewoners en milieu-, sociale en corporate governance-kwesties en een oproep voor een herziening van het kortingspercentage voor letselschade, te beginnen in 2023. Andrew Griffith MP, economic strategy van HM Treasury, gaf commentaar op de lancering van het manifesto en zei: “Riskmanagement  is iets wat we allemaal elke dag doen. Het helpt ons weerbaar te zijn tegen het onverwachte en brengt stabiliteit in ons leven, waardoor we kunnen floreren.” De minister van verzekeringen erkende dat verzekeraars al lang “financiële veerkracht bieden” en prees Biba-makelaars voor hun “cruciale rol” bij het helpen van klanten en bedrijven om de juiste bescherming te krijgen. “Ik weet dat ik kan rekenen op de voortdurende steun van de makelaarssector aan bedrijven en consumenten om hen te helpen stabiliteit te bieden en te gedijen”, zei hij.

Jonathan Evans, voorzitter van Biba, benadrukte dat het kopen van verzekeringsproducten complex kan zijn voor particulieren, met specifieke uitdagingen en behoeften, maar dat makelaars die kloof kunnen overbruggen. Hij voegde eraan toe dat aan de behoeften van bedrijven niet kan worden voldaan met een generiek, “off the shelf” product. “Verzekeringsmakelaars bieden toegang tot de meest geschikte producten voor particulieren en bedrijven. “Biba wil de financiële inclusie van consumenten verbeteren en bedrijven helpen hun risico’s te managen  om financiële stabiliteit te behouden en groei te stimuleren.