Rechtsbijstandsverzekeraars moeten ‘out of the verzekeringsbox’ leren denken

 

“Alleen rechtsbijstand blijven verlenen op basis van de traditionele rechtsbijstandverzekering is onvoldoende om in 2025 nog een grote rol te spelen bij de toegang tot het recht. Er zijn nieuwe producten, maar zeker ook nieuwe vormen van juridische dienstverlening nodig. Conflicten zullen blijven bestaan, maar de klant is in beweging. En de rechtsbijstandsverzekeraar moet daarin mee.” Die boodschap gaf beleidsadviseur Marieke Beugel rechtsbijstandsverzekeraars mee tijdens de Rechtsbijstandsmiddag in Bunnik begin maart.

Rechtsbijstandsverzekeraars moeten volgens out of the verzekeringsbox’ leren denken.   “Er zijn nieuwe producten, maar ook zeker nieuwe vormen van juridische dienstverlening nodig. Allereerst, omdat de klant dat wil, maar het is ook financieel hard nodig. De klant is in beweging en de rechtsbijstandsverzekeraar zal mee moeten bewegen. Er zal bijvoorbeeld meer behoefte zijn aan ad hoc juridische dienstverlening, die de rechtsbijstandsverzekeraars kunnen leveren. Conflicten blijven bestaan. De behoefte aan juridische bijstand ook en waarschijnlijk neemt deze zelfs toe. Alhoewel de consument veel meer zelf via internet zal kunnen vinden doen, blijft ook de behoefte aan menselijk contact bij juridische bijstand. Juist met deze menselijke factor in combinatie met kwalitatief goede rechtshulpverlening kunnen rechtsbijstandsverzekeraars zich onderscheiden van de technologische oplossingen van geschilbeslechting. Als zij met de trends en ontwikkelingen mee kunnen bewegen, innovatieve nieuwe vormen van dienstverlening aan kunnen bieden en dat tegen een betaalbaar tarief, dan blijven zij in 2025 een essentiële speler bij de toegang tot het recht.”

Beugel heeft namens het Verbond een paper opgesteld met als titel ‘De toekomst van de rechtsbijstandsverzekeraar: Hoe ziet die eruit in 2025? De paper is allereerst bedoeld om de balans op te maken. Waar staat de sector nu? Wat komt er op de sector af? Waar moeten verzekeraars zelf mee aan de slag? Wat kan het Verbond doen? Wat heeft prioriteit?”, aldus het Verbond, volgens wie rechtsbijstandsverzekeraars te maken met veel verschillende trends en ontwikkelingen, zoals veranderend klantgedrag, technologische ontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving.

 

Het Platform Rechtsbijstand binnen het Verbond buigt zich al langer over de vraag of er een versie 2.0 is. Op dit moment hebben ruim 2,5 miljoen huishoudens en zo’n 180.000 ondernemers in ons land een rechtsbijstandverzekering. Daarmee zijn rechtsbijstandsverzekeraars met een aandeel van 11% na de advocatuur (12%) de grootste juridische dienstverlener en derhalve volgens het Verbond niet meer weg te denken uit het juridische landschap. Na een jarenlange stijging neemt het aantal nieuwe polissen nu nog maar licht toe, met zelfs een kleine daling in het aantal gezinspolissen in 2015, Het aantal meldingen ligt rond de 400.000 per jaar en is al jaren redelijk stabiel.

Marieke Beugel: De gemiddelde klant van een rechtsbijstandsverzekeraar is ouder dan vijftig. Als je daarbij optelt dat jongeren niet meer dezelfde verzekeringsbehoefte hebben als hun ouders, weet je eigenlijk genoeg. Er moet nieuwe aanwas komen en de vraag is hoe verzekeraars die jongeren kunnen bereiken. Jongeren willen een snelle, flexibele oplossing als ze een probleem hebben. Dat is een compleet andere insteek dan de oudere generatie die een verzekering afsluit voor een eventueel toekomstig geschil.”

In de paper wordt benadrukt dat het veranderende klantgedrag ook genoeg kansen biedt. “De samenleving juridiseert verder. Het claimgedrag verandert en mensen lijken steeds minder bereid om pech te accepteren. De behoefte aan juridische bijstand zal daardoor eerder toe- dan afnemen.” Beugel verwacht dat de klant van de toekomst vooral behoefte zal hebben aan een allround-dienstverlener die klaar staat als het nodig is. “Niet alleen als er sprake is van een geschil, maar ook daarvoor en zelfs daarna. Een klant weet via zijn netwerk, door Facebook en andere online tools, allang hoe de vork in de steel zit en wat zijn kansen zijn. Hij wil begeleiding in het voortraject, bij een eventuele rechtszaak en in het natraject, bijvoorbeeld in de begeleiding naar een nieuwe baan. Een totaal andere klantbehoefte dan die waar rechtsbijstandsverzekeraars nu van uitgaan en dat biedt zeker kansen.”

Foto verbond