Reactie Verbond van Verzekeraars op Prinsjesdagplannen kabinet: Voorkom ook schade op langere termijn

Het kabinet haalt terecht veel uit de kast om de gevolgen van de sterk oplopende inflatie en energiekosten voor de koopkracht van burgers en bedrijven te verzachten. Maar de aanpak van meer structurele problemen komt nog onvoldoende uit de verf. Voorkomen moet worden dat Nederland daar later alsnog een hoge rekening voor betaalt.

Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in een eerste reactie op de vandaag verschenen Miljoenennota. “Veel aandacht is erop gericht om Nederland goed door de winter te loodsen. Dat is begrijpelijk, want er is acute nood. Maar zaken als de energietransitie, verduurzaming, arbeidsmarkt, de oudedagsvoorziening en funderingsschade moeten ook voortvarend worden aangepakt. Anders zitten we straks met hoge kosten”, aldus algemeen directeur Richard Weurding.

Funderingsschade

Volgens Weurding komt de economie hopelijk volgend jaar weer in rustiger vaarwater. Maar de problemen die onder meer door klimaatverandering worden veroorzaakt, zijn dan nog niet weg. “We zien de schade van jaar op jaar oplopen. We maken ons daarnaast met andere organisaties zorgen over de toenemende funderingsschade. Er zijn nog meer dringende dossiers, zoals de krapte op de arbeidsmarkt en woningmarkt en ons pensioenstelsel dat toe is aan modernisering. Kortom: er moeten knopen worden doorgehakt.”

Betalingsregelingen

De koopkracht- en energiemaatregelen zoals een prijsplafond zijn erop gericht om te voorkomen dat grote groepen burgers in betalingsproblemen komen. Het Verbond van Verzekeraars ziet hier ook voor zichzelf een taak. Verzekeraars zullen hun klanten – net als tijdens de coronacrisis – met inzet van schuldhulp en betalingsregelingen terzijde staan.

Bron verzekeraars