Rapport Swiss Re: Omzet uit CAR-verzekeringen stagneert, resultaten onder druk door lagere premies en hogere schadelast; technologie biedt kansen  

 

De wereldwijde omzet uit technische verzekeringen stabiliseert zich de afgelopen jaren rond de $ 21 miljard, waarvan de helft voor rekening komt van CAR-verzekeringen, zo komt naar voren uit de recente Sigma Study van het Swiss Re Institute. Daaruit blijkt verder dat de verzekeringstechnische resultaten in dit segment verslechteren, mede door de combinatie van enerzijds een verlaging van de verzekeringspremies als gevolg van de bestaande overcapaciteit en anderzijds de toenemende schadelast in sommige bouw- en constructiesectoren.

De genoemde jaaromzet komt ongeveer overeen met 3% van de totale premieomzet uit zakelijke verzekeringen in de wereld: $ 730 miljard. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat het merendeel van de ‘engineering risks’ worden ondergebracht op de Londense markt, maar dat bouw- en constructie-gerelateerde risico’s in toenemende mate worden verzekerd op internationale hubs in Singapore, Dubai en Miami.

Verzekeringstechnische resultaten verslechteren

Zoals aangegeven zijn de verzekeringstechnische resultaten in de tekening van CAR- en andere technische verzekeringen de laatste jaren verslechterd. Volgens marktpartijen komt dat aan de ene kant doordat de markt al ‘zo lang dat men het zich kan herinneren’ soft is, mede door de in overvloed aanwezige tekencapaciteit. Volgens Swiss Re dalen de zakelijke verzekeringspremies in deze sectoren al meer dan tien jaar en zijn bij sommige verzekeraars zijn de winstmarges dermate gedaald dat ze voor de lange termijn niet meer toereikend zijn om rendabel te kunnen draaien.

Mede daardoor constateert Swiss re dat een aantal partijen zich uit de CAR-markt heeft teruggetrokken, zoals QBE in de UK. Ook in Nederland zijn daar voorbeelden van, zoals Risk & Business al eerder meldde, waaronder XL Catlin, MS Amlin en de CAR-portefeuille van Delta Lloyd die door NN werd overgedragen aan DUPI. Daarnaast is er sprake van een toenemende schadelast en daarmee van hogere loss ratio’s.  Swiss Re schrijft de tegenvallende resultaten ook toe aan de verminderde kwaliteitscontroles bij grote bouw- en constructieprojecten.

Kansen

Zowel binnen bouwbedrijven en bij de als paddenstoelen uit de grond komende   start ups is er veel aandacht voor digitale technologie. Dat kan volgens Swiss Re leiden tot significante efficiencyverbeteringen en een betere monitoring, reducering en beheersing van bouwgerelateerde risico’s. Al staat daar volgens de onderzoekers wel tegenover de komst van nieuwe risico’s zoals cyber. Kansen biedt volgens Swiss Re ook de toenemende verstedelijking (urbanisatie), waaronder het vervangen van verouderde infrastructuren en de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen, en de aantrekkende bouwactiviteit door de oplevende economie die allen de vraag naar technische verzekeringen zal doen toenemen.