Rapport Marsh: Minder transactional risks-verzekeringen afgesloten als gevolg van verminderde M&A-activiteit

Het bedrag aan verzekeringslimieten dat werd geplaatst om fusie- en overnameaansprakelijkheden te dekken en de kosten van de dekking daalden vorig jaar aanzienlijk, omdat de onderliggende markt voor fusies en overnames vertraagde,zo komt naar voren uit een deze week verschenen rapport van Marsh ‘Transactional risk insurance 2022: Year in review. “In een volatiel M&A klimaat blijft de verzekering van transactierisico’s een essentiële factor voor het verminderen van risico’s bij transacties”, benadrukt de makelaar in het rapport. “De transactional risk-verzekering is uitgegroeid van een esoterisch product twee decennia geleden tot een mainstream oplossing die kopers en verkopers over de hele wereld beschermt tegen de risico’s die inherent zijn aan fusies en overnames.”

In zijn rapport over transactional risks, het risico dat de aandelen, activa, passiva of inkomsten van een onderneming in waarde veranderen als gevolg van wisselkoersveranderingen, stelt Marsh dat  het volume van zogeheten  representations & warranties -limieten, die schendingen van beweringen in fusies en overnames dekken,  die het wereldwijd plaatste in 2022 daalde tot $ 59,3 miljard van $ 81,2 miljard in 2021.  

In Noord-Amerika daalden de door Marsh geplaatste limieten vorig jaar tot $ 18,9 miljard van $ 37,9 miljard in 2021, en het aantal deals waaraan Marsh werkte daalde tot 608 van 999, aldus het rapport.Macro-economische kwesties zoals stijgende inflatie en rentetarieven, de oorlog in Oekraïne en volatiele aandelenmarkten leidden vorig jaar tot een daling van 38% in M&A-deals in de regio, aldus Marsh.De prijsstelling daalde ook met premies die van een hoogtepunt van 5,7% in januari 2022 kwamen en daalden tot 3,5% in december.

“Verwacht wordt dat het verzekeraarsvriendelijke premieklimaat op korte tot middellange termijn zal aanhouden. Veel van de macro-economische tegenwind van 2022 is ook dit jaar duidelijk, en er is ruime verzekeringscapaciteit in Noord-Amerika die is versterkt door nieuwkomers op de markt voor transactionele risico’s die zich aansluiten bij een reeds druk verzekeraarslandschap”, aldus het rapport. In Europa, het Midden-Oosten en Afrika, waar het volume van fusies en overnames in sommige markten consistent bleef met 2021 maar in andere markten daalde, daalden de totale door Marsh geplaatste limieten tot $ 31,2 miljard in 2022 van $ 35,9 miljard een jaar eerder.

Een van de belangrijkste bevindingen van het rapport is dat kopers en verkopers – zowel financiële sponsors als strategische investeerders – steeds vaker een beroep doen op verzekeringen om zich te beschermen tegen potentiële belastingverplichtingen die kunnen ontstaan na een overname. Dit geldt zowel voor verplichtingen die voortvloeien uit de activiteiten van de doelondernemingen als uit de transactiestructuur zelf. Ook bleek dat de ernst van de claims in 2022 weer een stijgende lijn vertoont, na een periode van hectische fusies en overnames in 2021. Dit nadat de frequentie van verzekeringsclaims voor transactierisico’s in 2021 afnam na een recordhoogte in 2020.

Craig Schioppo, Global Head of Transactional Risk, Marsh Specialty, zegt: “Vorig jaar bleek een uitdagend maar veerkrachtig jaar te zijn voor de transactionele risicoverzekeringsmarkt. Met name de afgelopen vijf jaar heeft de verzekering van transactierisico’s een grote vlucht genomen als cruciaal instrument voor zowel kopers als verkopers, nu meer organisaties de waarde ervan inzien voor het beheer en de bescherming van hun deals.”

In 2023 verwacht Marsh Specialty dat het algemene acceptatieklimaat positief zal blijven, met meer dan $ 1 miljard aan verzekeringslimiet beschikbaar voor een enkele transactie in Noord-Amerika en Europa, en nieuwkomers die de momenteel beschikbare verzekeringscapaciteit uitbreiden voor risico’s in snelgroeiende regio’s zoals Latijns-Amerika, Afrika en Azië.

Leo Flindall, UK Transactional Risk Co-Leader, Marsh Specialty en een van de auteurs van het rapport, voegt hieraan toe: “Dealmakers verwachten een verbeterende M&A-markt in de tweede helft van 2023, gedreven door de verwachtingen van een gunstigere financieringsmarkt, gekoppeld aan private equity-firma’s die over meer ‘droog poeder’ beschikken dan ooit tevoren. We verwachten dat de verzekeringsmarkt voor transactierisico’s dit jaar verder zal groeien, nu de producten een belangrijk onderdeel vormen van deals en verzekeraars hun acceptatiebereidheid uitbreiden om aan de vraag te voldoen.”