Rapport AM Best: Eerste harde marktcyclus in Amerikaanse cyberverzekeringssegment zorgt voor terugkeer naar winstgevendheid


De Amerikaanse cyberverzekeringsmarkt bleef sterk groeien in 2022, met een stijging van de directe premie met 50% tot $7,2 miljard en verbeterende schaderatio’s dankzij meer aandacht voor acceptatiediscipline, zo blijkt uit een nieuw rapport van AM Best.

Het Market Segment Report van Best, “US Cyber: First Hard Market Cycle Brings a Return to Profitability” merkt op dat de premieomzet in de afgelopen drie jaar is verdrievoudigd door de stijgende vraag, die veel hoger is dan die van de bredere zakelijke verzekeringssector. Na twee opeenvolgende moeilijke jaren zijn de kalenderjaarresultaten in 2022 drastisch verbeterd doordat verzekeraars konden profiteren van voortdurende premieverhogingen, strengere acceptatievoorwaarden en een afname van het aantal ransomware-aanvallen. Vergeleken met 2021 daalde de verliesratio met 23 procentpunten tot 43% op stand-alone polissen en met 18 procentpunten tot 48% op de packaged polissen.

Verzekeraars hebben alles uit de spreekwoordelijke gereedschapskist gebruikt om de riskexposure te managen. Naast de premieverhogingen hebben verzekeraars de limieten verlaagd, het eigen behoud van verzekerden verhoogd en de risicoselectie verbeterd,” aldus Christopher Graham, , senior industry analyst, industry research and analytics, AM Best “Nu het cyberuniversum zich uitbreidt en complexer wordt met kunstmatige intelligentie die nieuwe risico’s met zich meebrengt en ransomware-aanvallen in 2023 weer op de voorgrond treden, zal de vraag naar cyberdekking alleen maar toenemen.”

Volgens het rapport verschuift de cyberverzekeringsmarkt steeds verder weg van pakketpolissen, waarbij standalone polissen nu de voorkeur genieten onder grotere verzekerden. Meer dan 70% van de cyberpremie betreft standalone polissen, waarbij de totale standalone DPW van 2022 alle cyberverzekeringspremies van 2021 overtreft. AM Best beschouwt deze trend als goed nieuws voor de sector, omdat geschillen en proceskosten hierdoor kunnen afnemen.

In een andere verschuiving in de markt nemen de risicodragers van surplus lines nu een meerderheid van de cyberverzekeringspremie voor hun rekening, aldus het rapport. Vanaf het moment dat de NAIC in 2015 begon met het verzamelen van gegevens over cyberverzekeringen tot de harde markt van 2020, hadden bedrijven met surplus line-verzekeringen een relatief stabiel aandeel van 25% in de cybermarkt. Sindsdien is de cyberpremie die door surplus lines- verzekeraars wordt geschreven echter met meer dan 500% gestegen en vertegenwoordigt nu bijna 60% van de totale cybermarktpremie.

Zelfs met de daling van ransomware-claims in 2022, blijven claims van eerste partijen dicht bij 75% van de bijna 27.000 gerapporteerde claims, omdat het aantal claims voor compromittering van zakelijke e-mail is toegenomen. Het aantal third party -aansprakelijkheidsclaims is ook nog steeds aanzienlijk en deze claims zullen nog enige tijd op zich laten wachten. Daarnaast verschillen de uitsluitingen van oorlogsrisico’s per maatschappij, waarbij sommige maatschappijen vasthouden aan traditionele uitsluitingen van oorlogsrisico’s en andere maatschappijen bepaalde oorlogsrisico’s accepteren.

Systemic Risks is een voortdurende zorg. Materiële rampen treffen doorgaans een beperkt geografisch gebied, maar een cyberramp, zoals we hebben gezien met NotPetya, kan de hele wereld treffen”, zegt Fred Eslami, associate director bij AM Best. “Naarmate de definitie van oorlog breder wordt, kan de uitsluiting ook breder worden, wat ertoe kan leiden dat verzekerden minder dekking hebben. Uiteindelijk kan de dekking die aan verzekerden wordt geboden, worden bepaald door de risicobereidheid van de verzekeraar en tot op zekere hoogte door de dekking die herverzekeraars bereid zijn te bieden.”

Ga voor het volledige rapport van dit marktsegment naar http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=332501.