Ralph van Helden wil met Everest Re uitgroeien tot een blijvende, gewaardeerde businesspartner voor makelaars en volmachtbedrijven

 Na tien jaar als Country Manager te hebben gewerkt bij Lloyd’s Benelux is Ralph van Helden in maart gestart met het opzetten voor Everest Re van een directe verzekeringstak voor Continentaal Europa, te beginnen in Nederland en België. “We hebben niet alleen de intentie om hier van start te gaan maar vooral ook om lang op deze markten aanwezig te blijven. En willen uitgroeien tot een blijvende, gewaardeerde businesspartner voor makelaars en volmachtbedrijven”, benadrukt hij in een interview in het onlangs verschenen Risk & Business Magazine.

De directe verzekeringstak van Everest Re biedt een breed palet aan schadeverzekeringen: property – met als bijzondere specialismen vastgoed en kunst & juwelen (Fine Art & Specie), aansprakelijkheid (algemeen, beroepsaansprakelijkheid & Financal Lines), surety (garanties) en Credit & Political Risks (CPR). Later deze maand komt daar Warranty & Indemnity (o.a. fusies en overnames) bij. Op de Nederlandse markt wordt in principe ook met deze branches gestart.

“Natuurlijk zijn we ambitieus, want anders ga je niet uitbreiden naar een nieuwe markt, al zullen we ons in het begin bescheiden opstellen en onze capaciteit primair als volgverzekeraar aanbieden. Hoewel we vanwege de volop aanwezige knowhow en ervaring misschien wel de lead zouden kunnen nemen op ‘ vastgoed’ en Fine Art & Specie’ denk ik dat makelaars en volmachtbedrijven ons dat niet meteen zouden toevertrouwen. We moeten eerst met onze werkwijze en dienstverlening het vertrouwen van de markt winnen. Daarvan zijn we ons terdege bewust. We kennen onze plaats”, aldus Van Helden, die aangeeft dat het streven erop is gericht  specialisten aan te trekken op het gebied van brand/aansprakelijkheid, surety (garanties) en later dit jaar voor financiële instellingen en claims.

Optimistisch toekomstbeeld

Ondanks de Corinacrisis zegt Van Helden positief gestemd te zijn over de toekomst van Everest Re wereldwijd. “ Ook wij als Everest Re zullen door de Coronacrisis onvermijdelijk geraakt worden, al heb ik er vanwege onze kapitaalkrachtige positie alle vertrouwen in dat we ons door deze crisis heen zullen slaan. Sterker nog, ik denk dat deze crisis voor ons uiteindelijk meer kansen biedt dan bedreigingen. De markt blijft natuurlijk ook na de crisis behoefte houden aan capaciteit voor de risico’s die bedrijven lopen.”

Datzelfde geldt volgens hem voor Nederland. “ Vanwege de in gang gezette verharding van de verzekeringsmarkt was er zeker vraag naar nieuwe capaciteit en dat is door de Coronacrisis nog eens verder versterkt. Die capaciteit willen wij graag aanbieden aan verzekeringsbedrijven op de coassurantie- en volmachtbedrijf en aan hun klanten-ondernemers: Primair als volgverzekeraar maar in de loop van volgend jaar wellicht  ook als lead in bepaalde segmenten.”

Hij zegt ervan overtuigd te zijn door de  aanwezige know how en expertise het noodzakelijke vertrouwen van zowel makelaars, gevolmachtigden en hun klanten te kunnen winnen en zo daadwerkelijk een plaats te kunnen veroveren binnen de Nederlandse verzekeringsmarkt.”

Het volledige interview vindt u hier: https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2020/04/RB2_2020.pdf